Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước – Trần Hữu Uyển

I.Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước

Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước làài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Môi trường và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Nội dung sách bao gồm các kiến thúc cơ bản về nguồn nước, các yêu cầu sử dụng nước, nguyên nhân ô nhiễm và các biện pháp bảo vệ nguồn nước.

 

Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước
Giáo trình Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước

II.MỤC LỤC

 

Lời nói đầu                                                                                3

Chương I. Nguồn nước                                                             5

 • 1 -1. Sự hình thành nước, thuỷ quyển và sinh quyển 5
 • 1-2. Phân loại và phân bố nguồn nuớc 10
 • 1-3. Sử dụng nguồn nước trên lãnh thổ Việt Nam 25

Chương II. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước                            39

 • 2-1. Ô nhiễm nguồn nước 39
 • 2-2. Các phương pháp đánh giá sự nhiễm bẩn nguồn nước 48
 • 2-3. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước 56

Chương III. Chiến lược bảo vệ nguồn nước                            87

 • 3-1. Tổng quát 87
 • 3-2. Ảnh hưởng của tác động nhân tạo đến chất lượng nguồn nưóc 91
 • 3-3. Biện pháp hạn chế sự khô kiệt và ô nhiễm nguồn nước 97
 • 3-4. Xử lý nước thải 104
 • 3-5. Sử dụng nước thải vào nông nghiệp 105
 • 3-6. Ảnh hưởng của công trình thuỷ đến môi trường 112
 • 3-7. Cơ sở kinh tế của các giải pháp bảo vệ nguồn nước 118
 • 3-8. Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 124

Chương IV. Bảo vệ và cải thiện chất lượng nước                   133

 • 4-1. Tổng quát 133
 • 4-2. Quy trình xử lý 136
 • 4-3. Mạng lưới phân phối 145
 • 4-4. Chống ăn mòn 147
 • 4-5. Các biện phấp khẩn cấp 154

Tài liệu tham khảo                                                                 157

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook