Chỉ thị 01/CT-BXD An toàn xây dựng

I. GIỚI THIỆU

Chỉ thị 01/CT-BXD – An toàn xây dựng trong thời gian vừa qua, các sự cố gây hư hại cho công trình và thiệt hại về người liên tiếp xảy ra với nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó, nhiều tai nạn lao động xảy ra liên quan đến sập đổ giàn giáo như:

  • – Sự cố tại Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông, Dự án Formosa – Hà Tĩnh, Khu phức hợp Nam Sài Gòn, Khách sạn Thiên Trường – Lạng Sơn.
  • – Sập đổ kết cấu công trình khi tháo dỡ giàn giáo tại Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử – Cần Thơ.
  • – Tai nạn lao động liên quan đến vận hành các thiết bị nâng hạ như cần cẩu bị gãy đổ tại Dự án cầu Hồng Ngự 2 – Đồng Tháp, Dự án xây dựng khách sạn Hữu Nghị – TP Đông Hà, Quảng Trị…

Nguyên nhân xảy ra mất an toàn là do các bên có liên quan trong thi công xây dựng công trình chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý có thẩm quyền còn chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn trên công trường xây dựng.

Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn nêu trên và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 162 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Chỉ thị 01/CT-BXD - An toàn xây dựng
Chỉ thị 01/CT-BXD – An toàn xây dựng

 

Chỉ thị 01/CT-BXD – An toàn xây dựng

II.MỤC LỤC

1. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

a) Đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo

b) Đảm bảo an toàn đối với máy, thiết bị nâng hạ

c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định

d) Tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy định về an toàn cho người lao động. Đối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao động phải được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động.

e) Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

2. Đối với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng

3. Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook