Giáo Trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Giáo Trình Hóa Và Vi sinh Vật Nước

Giáo Trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước – Nhiều Tác Giả, có 136 Trang

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo trình được biên soạn theo đề cương học phần “ Hóa và vi sinh vật nước ” ở bậc cao đẳng ngành Cấp thoát nước đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường thông qua. Giáo trình gồm 2 phần:

Phần I – Hóa học nước – Giới thiệu thành phần hoá học cũng như đặc tính lý, hóa, sinh tạo nên chất lượng các loại nước, các phương pháp phân tích thành phần của nước. Những kiến thức này phục vụ trong nghiên cứu, điều tra, quan trắc và quản lý chất lượng môi trường nước tự nhiên.

Phần II – Vi sinh vật trong nước – Giới thiệu những kiến thức cơ bản về vi sinh vật, vi sinh vật chỉ thị, vi sinh vật trong quá trình xử lý nước,… Giáo trình không những phục vụ cho việc giảng dạy, học tập học phần “Hóa và vi sinh vật nước” mà còn là tài liệu tham khảo cho sinh học phần thí nghiệm nước.

Giáo Trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước - Nhiều Tác Giả
Giáo Trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước – Nhiều Tác Giả

II. Mục lục

PHẦN 1. HÓA HỌC NƯỚC
Chương 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA NƯỚC

1.1. Nước và tính chất của nước 1

1.1.1. Thành phần, cấu tạo và tính chất của nước 1

1.1.2. Sự hòa tan các chất trong nước 3

1.1.3. Định luật tác dụng khối lượng 5

1.1.4. Hoạt độ các ion trong dung dịch 8

1.2. Nước thiên nhiên 11

1.2.1. Giới thiệu chung. 11

1.2.2. Các quá trình hình thành thành phần hóa học của nước thiên nhiên 12

1.2.3. Thể khí hòa tan và nồng độ ion hyđro (H+

1.2.4. Các ion chủ yếu có trong nước thiên nhiên 19

1.2.5. Các nguyên tố vi lượng và chất hữu cơ trong nước thiên nhiên 21

1.3. Hóa học nước sông 22

1.3.1. Đặc điểm chung 22

1.3.2. Động thái của các ion chủ yếu nhất 22

1.3.3. Động thái của các hợp chất hữu cơ 22

1.3.4. Động thái của các chất khí hòa tan và của ion H+ 23

1.4. Hóa học nước ngầm 24

1.4.1. Đặc điểm chung 24

1.4.2. Sự phân tầng của nước ngầm 24

1.4.3. Nước khoáng và nước có thành phần đặc biệt 25

1.5. Hóa học nước biển 26

1.5.1. Đặc điểm chung 26

1.5.2. Các ion chủ yếu có trong nước biển 26

1.5.3. Độ mặn (độ muối) của nước biển 27

1.6. Phương pháp nghiên cứu hoá nước và yêu cầu sử dụng nước 28

1.6.1. Bố trí hệ thống trạm đo đạc chất lượng nước 28

1.6.2. Phương pháp lấy mẫu nước 28

1.6.3. Yêu cầu sử dụng một số nguồn nước 31

Chương 2. HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

2.1. Phương pháp phân tích thể tích 34

2.1.1. Khái niệm chung 34

2.1.2. Phương pháp trung hoà 39

2.1.3. Phương pháp kết tủa 42

2.1.4. Phương pháp phức chất 46

2.1.5. Phương pháp oxy hoá khử 49

2.2. Phương pháp phân tích hóa lý 54

2.2.1. Phương pháp đo màu quang điện 54

2.2.2. Phương pháp đo phổ dùng ngọn lửa 58

2.2.3. Phương pháp kích hoạt nơtron 61

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU

CHẤT LƯỢNG NƯỚC

3.1. Các chỉ tiêu vật lý 62

3.1.1. Chỉ số pH 62

3.1.2. Nhiệt độ 62

3.1.3. Độ màu 63

3.1.4. Độ đục Giáo trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước 63

3.2. Các chỉ tiêu hóa học. 64

3.2.1. Ôxy hoà tan (DO) 64

3.2.2. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) 67

3.2.3. Nhu cầu oxy hóa học (COD) 70

3.2.4. Chỉ số CR lơ lửng (huyền phù) 71

3.2.5. Chỉ số Fe 73

3.2.6. Clorua (Cl -) 74

PHẦN 2. VI SINH VẬT TRONG NƯỚC
Chương 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VI SINH VẬT NƯỚC

4.1. Nguyên tắc phân loại vi sinh vật 75

4.1.1. Đặc tính hình thái 75

4.1.2. Đặc tính nuôi cấy 75

4.1.3. Đặc tính sinh lý 75

4.2. Đặc điểm chung của vi sinh vật 76

4.2.1. Kích thước nhỏ bé 76

4.2.2. Hấp thu nhiều, chuyển hóa nhanh 76

4.2.3. Khả năng sinh sản nhanh 76

4.2.4. Năng lực thích ứng mạnh và dễ phát sinh biến dị 77

4.2.5. Phân bố rộng, chủng loại nhiều 77

4.2.6. Là sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất 78

4.3. Thành phần hóa học và cấu tạo tế bào vi khuẩn 78

4.3.1. Màng tế bào 78

4.3.2. Nguyên sinh chất tế bào (bào tương) 79

4.3.3. Nhân tế bào Giáo trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước 80

4.4. Quy luật sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 82

4.5. Phân bố vi sinh vật trong các môi trường nước 83

4.5.1. Môi trường nước 83

4.5.2. Sự phân bố của vi sinh vật trong các môi trường nước 85

4.6. Vai trò của vi sinh trong quá trình chuyển hóa các chất 87

4.6.1. Chu trình cacbon 87

4.6.2. Chu trình nitơ 89

4.6.3. Chu trình lưu huỳnh 92

Chương 5. VI SINH VẬT TRONG NƯỚC

5.1. Vi sinh vật gây bệnh trong nước 95

5.1.1. Vi khuẩn 96

5.1.2. Vi rút Giáo trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước 96

5.1.3. Các loại nấm. 98

5.1.4. Côn trùng 98

5.1.5. Động vật nguyên sinh 98

5.1.6. Amíp 99

5.1.7. Các loài giun 99

5.2. Vi sinh vật chỉ thị trong nước 99

5.2.1. Sự cần thiết phải dùng vi sinh vật nước chỉ thị (hay chỉ thị sinh học) 99

5.2.2. Các tiêu chí lựa chọn vi sinh vật nước chỉ thị 100

5.2.3. Các loại vi sinh vật chỉ thị 100

5.2.4. Quá trình tự làm sạch nguồn nước 103

5.3. Vi sinh vật trong các quá trình xử lý nước thải 107

5.3.1. Nước thải và vi sinh vật tham gia xử lý nước thải 107

5.3.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên 109

5.3.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo 111

5.4. Một số phương pháp phân tích vi sinh vật nước 121

5.4.1. Giới thiệu chung 121

5.4.2. Coliforms Giáo trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước 121

5.4.3. E.Coli 122

5.4.4. Phương pháp phân tích 123

TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

PHỤ LỤC 129

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook