Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn Và Kỹ Thuật Xử Lý – NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN

I. Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn và Kỹ Thuật Xử lý

Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn Và Kỹ Thuật Xử Lý – NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN có 137 trang

Quyển bài giảng này nhằm cung cấp những kiến thức về ảnh hưởng của tiếng ồn đối với sức khỏe và những hướng dẫn để bảo vệ người dân tránh khỏi nguy hiểm từ tiếng ồn.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn
Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn

II. MỤC LỤC Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn

CHƯƠNG 1. TIẾNG ỒN – LOẠI Ô NHIỄM VÔ HÌNH

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ÂM THANH

2.1 TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ÂM THANH 6

2.1.1 Ðịnh nghĩa sóng âm 7

2.1.2 Các thông số đặc trưng của âm thanh 11

2.2 ÐẶC ÐIỂM CẢM THỤ ÂM THANH 16

2.2.1 Cảm giác to nhỏ – mức to 16

2.2.2 Ðộ to – thang son 17

2.3 ÐO ÂM THANH 18

2.3.1 Mức âm hiệu chỉnh A, B, C, D 19

2.3.2 Dãy tần số âm 21

CHƯƠNG 3. TRUYỀN ÂM

3.1 TRUYỀN ÂM NGOÀI TRỜI 22

3.1.1 Sự tắt dần âm thanh trong không khí 22

3.1.2 Xác định mức âm tổng cộng của nhiều nguồn 26

3.1.3 Ảnh hưởng của gió và phân bố nhiệt độ đến sự truyền âm 30

3.1.4 Ảnh hưởng của vật cản đến sự truyền âm 31

3.2 TRUYỀN ÂM TRONG PHÒNG KÍN 31

3.2.1 Hệ số hút âm và lượng hút âm 31

3.2.2 Trường âm trực tiếp và trường âm phản xạ 33

3.3 ÂM HỌC PHÒNG 36 Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn

3.3.1 Quá trình thu nhận âm thanh trong phòng 36

3.3.2 Xác định thời gian âm vang 38

CHƯƠNG 4. NHỮNG LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG ỒN

4.1 PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN ỒN 42

4.1.1 Phân loại theo vị trí nguồn ồn 42

4.1.2 Phân loại theo nguồn gốc phát sinh và các đặc điểm lan truyền 42

4.1.3 Theo thời gian tác dụng của tiếng ồn 42

4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ÐO VÀ ÐÁNH GIÁ TIẾNG ỒN 43

4.2.1 Các nguồn ồn ổn định và cố định 43

4.2.2 Nguồn ồn chuyển động 44

4.2.3 Nguồn ồn không ổn định 44

4.3 NGUỒN CỦA TIẾNG ỒN 45

4.3.1 Tiếng ồn cơ khí, từ các nhà máy công nghiệp 45

4.3.2 Tiếng ồn do giao thông đường bộ 46

4.3.3 Tiếng ồn do giao thông đường sắt 51

 

4.3.4 Tiếng ồn do máy bay 52

4.3.5 Tiếng ồn do máy bay siêu thanh 54

4.3.6 Tiếng ồn trong xây dựng, thực hiện công việc công cộng, tiếng ồn quân sự 55

4.3.7 Tiếng ồn từ hệ thống tiện ích nhà ở 55

4.3.8 Tiếng ồn từ các hoạt động giải trí 55

CHƯƠNG 5. CHỐNG TIẾNG ỒN TRONG THÀNH PHỐ

5.1 ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN ÐỐI VỚI CON NGƯỜI 56

5.2 TIÊU CHUẨN MỨC ỒN CHO PHÉP 58

5.2.1 Phương pháp tiêu chuẩn 58 Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn

5.2.2 Tiêu chuẩn mức ồn cho phép 62

5.3 LAN TRUYỀN TIẾNG ỒN GIAO THÔNG TRONG THÀNH PHỐ 64

5.3.1 Lan truyền tiếng ồn trên địa bàn bằng phẳng 64

5.3.2 Lan truyền tiếng ồn trên địa hình có nhà cửa 66

5.3.3 Lan truyền tiếng ồn qua dãy cây xanh 71

5.4 CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG TIẾNG ỒN TRONG THÀNH PHỐ 73

5.4.1 Biện pháp quy hoạch kiến trúc, giao thông 73

5.4.2 Giải pháp kỹ thuật: cây xanh, tường chắn chống tiếng ồn 76

CHƯƠNG 6. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM

6.1 TÍNH CHẤT HÚT ÂM CỦA VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU 79

6.1.1 Giải thích sự hút âm và phân loại vật liệu 79

6.1.2 Ðo hệ số hút âm 81

6.2 CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM 83

 

6.2.1 Vật liệu hút âm xốp 83

6.2.2 Kết cấu dao động cộng hưởng hút âm 85

6.2.3 Kết cấu cộng hưởng không khí 86

6.2.4 Kết cấu hút âm phối hợp 88

CHƯƠNG 7. CÁCH ÂM CHO CÁC KẾT CẤU NHÀ CỬA

7.1 SỰ LAN TRUYỀN ÂM TRONG NHÀ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

ÐÁNH GIÁ CÁCH ÂM

7.1.1 Tiếng ồn không khí 90

7.1.2 Tiếng ồn va chạm 94

7.2 CÁCH ÂM KHÔNG KHÍ CỦA CÁC KẾT CẤU 95

7.2.1 Kết cấu một lớp đồng nhất 96

7.2.2 Kết cấu nhiều lớp 97 Giáo Trình Ô Nhiễm Tiếng Ồn

7.2.3 Các kết cấu không đồng nhất về cách âm 98

7.2.4 Mức ồn tổng cộng truyền vào phòng 102

7.3 CÁCH ÂM VA CHẠM CHO SÀN NHÀ 104

7.3.1 Sự lan truyền âm va chạm 104

7.3.2 Các biện pháp giảm sự lan truyền âm va chạm 105

7.3.3 Các loại sàn cách âm 106

7.3.4 Sàn có lớp trải mặt sàn 108

CHƯƠNG 8. CHỐNG TIẾNG ỒN CỦA CÁC THIẾT BỊ VÀ NHÀ CÔNG

90

NGHIỆP

8.1 GIẢM TIẾNG ỒN CỦA CÁC HỆ THỐNG ÐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 110

8.1.1 Ðộ giảm mức ồn trên đường ống 111

 

8.1.2 Mức ồn truyền vào phòng 114

8.1.3 Các kiểu bộ tiêu âm 115

8.2 CHỐNG TIẾNG ỒN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP 116

8.2.1 Gia công âm học các phòng sản xuất 117

8.2.2 Vỏ cách âm và buồng cách âm 119

8.2.3 Màn chắn tiếng ồn 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook