Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Tiếng Ồn, Độ Rung – Nguyễn Chí Hiếu

I. Giới thiệu Giáo trình Công nghệ xử Lý Tiếng Ồn, Độ Rung

Giáo trình Công nghệ Xử Lý Tiếng Ồn, Độ rung được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo trình gồm 2 nội dung chính là kĩ thuật chống ồn và kỹ thuật chống rung. Giáo trình cung cấp thông tin về những khái niệm cơ bản của ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời giáo trình cũng đưa ra tác hại cũng như biện pháp khắc phục ô nhiễm phóng xạ và ô nhiễm tiếng ồn.

Giáo trình Công nghệ Xử Lý Tiếng Ồn, Độ rung
Giáo trình Công nghệ Xử Lý Tiếng Ồn, Độ rung

II. MỤC LỤC

PHẦN I: KỸ THUẬT CHỐNG ỒN

CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA ÂM THANH

1.1. Bản chất vật lý của âm thanh

1.2. Các đặc trưng sinh lý của âm thanh

CHƯƠNG 2: LAN TRUYỀN ÂM THANH TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự lan truyền âm thanh ngoài trời

2.2. Âm thanh trong môi trường kín

2.3. Các hiện tượng truyền âm

CHƯƠNG 3: TIẾNG ỒN VÀ CON NGƯỜI

3.1. Tiếng ồn là gì?

3.2. Phân loại tiếng ồn

3.3. Ước lượng công suất nguồn ồn

3.4. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người

CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM

4.1. Vật liệu âm học

4.1.1. Vật liệu cách âm

4.1.1. Vật liệu hút âm

4.2. Kết cấu hút âm

4.3. Các biện pháp cách âm kết cấu

CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN

5.1. Áp dụng phương pháp chống ồn với từng nguồn ồn

5.1.1. Các biện pháp chống tiếng ồn khí động

5.1.2.Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất

5.1.3.Các biện pháp chống tiếng ồn đô thị

5.2. Những cách thức làm giảm tiếng ồn

5.2.1. Làm giảm tiếng ồn tại nguồn.

5.2.2. Áp dụng cách thức làm việc ít gây ồn.

5.2.3. Tránh hoặc hạn chế sự lan truyền tiếng ồn.

PHẦN I: KỸ THUẬT CHỐNG RUNG

CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT CHỐNG RUNG

6.1. Độ rung là gì?

6.2. Phân loại độ rung

6.3. Ước lượng công suất độ rung

CHƯƠNG 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook