Bài giảng Tiếng Ồn

I. Bài giảng Tiếng Ồn

Bài giảng Tiếng Ồn có 15 trang.

Bài giảng cung cấp thông tin về những khái niệm âm học, tiếng ồn, cách đo mức ồn và giới hạn ồn cho phép. Ngoài ra bài giảng còn cung cấp thông tin về biện pháp khống chế tiếng ồn.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Bài giảng Tiếng Ồn
Bài giảng Tiếng Ồn

II. Mục lục Bài giảng Tiếng Ồn

1 ÂM HỌC……………………………………………………………………………………………………….2

1.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………………….. 2

1.1.1 Tính chất vật lý của âm thanh ……………………………………………………………. 2

1.1.1.1 Sóng âm……………………………………………………………………………………………….. 2

1.1.1.2 Ap suất âm……………………………………………………………………………………………. 2

1.1.1.3 Năng lượng âm và cường độ âm………………………………………………………………. 2

1.1.1.4 Decibel ………………………………………………………………………………………………… 3

1.1.2 Định nghĩa các mức áp suất âm (Sách tiêu chuẩn VN)………………………….. 3

2 TIẾNG ỒN ……………………………………………………………………………………………………4

2.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………………….. 4

2.2 Phân loại tiếng ồn ………………………………………………………………………………………. 5

2.3 Nguồn phát sinh tiếng ồn …………………………………………………………………………….. 5

2.4 Tác hại của tiếng ồn …………………………………………………………………………………… 6

3 ĐO MỨC ỒN VÀ GIỚI HẠN CHO PHÉP………………………………………………………7

3.1 Mức ồn cho phép………………………………………………………………………………………… 7

3.2 Các phép đo ………………………………………………………………………………………………. 7

3.3 Thiết bị đo …………………………………………………………………………………………………. 8

3.4 Cách thực hiện …………………………………………………………………………………………… 8

3.4.1 Phép lấy mẫu mức áp suất âm với tốc độ lấy mẫu 1/?t trong khoảng thời

gian t2 – t1………………………………………………………………………………………………….. 8

3.4.2 Tiếng ồn ổn định với sự thay đổi mức âm từng bậc ………………………………. 8

3.4.3 Thông tin cần ghi nhận……………………………………………………………………… 9

3.4.4 Tiến hành đo lường…………………………………………………………………………… 9

4 CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN……………………………..10

4.1 Phương tiện và phương pháp bảo vệ tập thể…………………………………………………..12

4.1.1 Giảm ồn tại nguồn……………………………………………………………………………12

4.1.1.1 Giảm ồn tại nơi phát sinh:……………………………………………………………………….12

4.1.1.2 Giảm khả năng bức xạ âm của nguồn ồn; …………………………………………………12

4.1.2 Giảm ồn trên đường lan truyền ………………………………………………………….13

4.2 Phương tiện bảo vệ cá nhân…………………………………………………………………………14

4.3 Ứng dụng các nguyên tắc trên để kiểm soát tiếng ồn trong nhà:………………………14

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook