Bài Giảng Ô Nhiễm Phóng Xạ và Tiếng Ồn – Nguyễn Thị Lê

I. Bài Giảng Ô Nhiễm Phóng Xạ và Tiếng Ồn

Bài Giảng Ô Nhiễm Phóng Xạ và Tiếng Ồn – Nguyễn Thị Lê

Hiện nay đồng thời với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, vấn đề tiếng ồn càng trở nên nan giải, tiếng ồn đã vượt quá mức cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và cuộc sống hàng ngày của con người.

Vì thế, giáo trình này thật sự bổ ích. Giáo trình cung cấp thông tin về những khái niệm cơ bản của ô nhiễm phóng xạ và ô nhiễm tiếng ồn. Đồng thời giáo trình cũng đưa ra tác hại cũng như biện pháp khắc phục ô nhiễm phóng xạ và ô nhiễm tiếng ồn.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Bài Giảng Ô Nhiễm Phóng Xạ và Tiếng Ồn
Bài Giảng Ô Nhiễm Phóng Xạ và Tiếng Ồn

II. MỤC LỤC

Phần: Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

§1. Khái niệm và các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn

1.1. Khái niệm cơ bản về âm thanh và tiếng ồn

1.2. Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn

1.2.1. Tiếng ồn giao thông

1.2.2. Tiếng ồn trong xây dựng

1.2.3. Tiếng ồn công nghiệp và sản xuất

1.2.4. Tiếng ồn trong sinh hoạt

§2. Tác hại và các biện pháp khắc phục tiếng ồn

2.1. Tác hại của tiếng ồn

2.1.1. Tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ

2.1.2. Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ

2.1.3. Tiếng ồn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả làm việc

2.1.4. Tiếng ồn ảnh hưởng đến trao đổi thông tin

2.2. Các biện pháp khắc phục tiếng ồn

2.2.1. Qui hoạch kiến trúc hợp lý

2.2.2. Giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại nguồn

2.2.3. Sử dụng các thiết bị tiêu âm, cách âm

2.2.4. Phương pháp thông tin giáo dục con người

Phần: Ô NHIỄM PHÓNG XẠ

….

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook