Giáo trình kỹ thuật đo lường

Giáo trình kỹ thuật đo lường

I. LỜI GIỚI THIỆU

Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị và phương pháp đo lường của các đại lượng điện. Nội dung giới tình phục vụ cho sinh viên các ngành điện – điện tử – máy tính của các trường đại học. Đồng thời giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện.

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG

 • 1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị
 • 1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường
 • 1.3 Các đặc tính của thiết bị đo
 • 1.4 Gia công kết quả đo lường

CHƯƠNG 2. CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ

 • 2.1 Cơ cấu chỉ thị điện
 • 2.2 Cơ cấu chỉ thị số

CHƯƠNG 3. ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

 • 3.1 Những yêu cầu cơ bản của việc đo dòng điện và điện áp
 • 3.2 Đo dòng điện trung bình và lớn bằng các ampemet
 • 3.3 Đo dòng điện nhỏ
 • 3.4 Đo dòng điện trung bình và lớn bằng các volmet
 • 3.5 Đo dòng điện và điện áp bằng phương pháp so sánh
 • 3.5 Đo điện áp bằng các volmet chỉ thị số

CHƯƠNG 4. ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

 • 4.1 Đo công suất và năng lượng trong mạch một pha
 • 4.2 Đo công suất và năng lượng trong mạch ba pha

CHƯƠNG 5. ĐO GÓC PHA VÀ TUẦN SUẤT

 • 5.1 Đo góc pha và hệ số công suất cos
 • 5.2 Đo tần suất
 • 5.3 Ứng dụng máy hiện sóng điện tử trong đo lường

CHƯƠNG 6. ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN

 • 6.1 Đo điện trở
 • 6.2 Đo điện cảm
 • 6.3 Đo điện dung và tổn thất điện môi của tụ điện bằng cầu xoay chiều
 • 6.4 Đo hệ số hỗ cảm của hai cuộn dây

Phụ lục 1: Hệ đơn vị đo lường hợp pháp

Phụ lục 2: Ký hiệu quy ước dụng cụ đo lường điện và các bộ phận bổ sung

Phụ lục 3: Hệ số phân bố student theo giá trị xác suất

tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook