Giáo trình công nghệ CNC

I. MỤC LỤC

17909152-1030880550377917-1998113045-n_20

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CNC

 • 1.1 Lich sử phát triển của máy công cụ cnc
 • 1.2 Khái niệm về điều khiển số
 • 1.3 Đặc điểm về cấu trúc máy công cụ cnc
 • 1.4 Các phương pháp lưu trữ và xử lý số liệu trong máy nc và cnc
 • 1.5 Hệ thống truyền dẫn và đo đường dịch chuyển tròn máy nc, cnc

CHƯƠNG 2. HỆ ĐIỀU KHIỂN CNC

 • 2.1 Cấu trúc của bộ máy điều khiển cnc
 • 2.2 Nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển
 • 2.3 Các phương pháp nội suy trong máy công cụ nc, cnc

CHƯƠNG 3. MÁY CÔNG CỤ CNC

 • 3.1 Các phương pháp phân loại máy công cụ nc
 • 3.2 Các loại máy công cụ cnc cơ bản
 • 3.3 Dụng cụ trên máy công cụ cnc
 • 3.4 Đồ gá trên máy công cụ cnc
 • 3.5 Hệ trục tọa độ trên máy công cụ cnc
 • 3.6 Các điểm chuẩn

CHƯƠNG 4. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG

 • 4.1 Khái niệm và các ngôn ngữ lập trình gia công trên máy cnc
 • 4.2 Cấu trúc một chương trình nc
 • 4.3 Phương thức lập trình nc

CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (THEO HỆ FANUC 21)

5.1 Lập trình gia công cơ bản trên máy cnc
5.2 Lập trình theo chu trình gia công
5.3 Chương trình con

dowload

Rate this post

Bình luận với Facebook