Giáo trình chế tạo máy bơm

Giáo trình chế tạo máy bơm

I. Giới thiệu Giáo trình chế tạo máy bơm

Nội dung sách bao gồm các kiến thức cơ bản về chế tại máy bơm. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành  và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

II. Mục lục

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

 • 1.1 Sơ lược về lich sử phát triển của ngành chế tạo máy bơm
 • 1.2 Phân loại máy bơm
 • 1.3 Những thông số làm việc cơ bản của máy bơm
 • 1.4 Phạm vi sử dụng các loại máy bơm

CHƯƠNG 2. BƠM LY TÂM

 • 2.1 Phân loại bơm ly tâm
 • 2.2 Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bơm ly tâm
 • 2.3 Trang bị của một tổ máy bơm
 • 2.4 Các bộ phận chủ yếu của bơm ly tâm
 • 2.5 Chuyển động của nước trong bánh xe công tác của bơm ly tâm
 • 2.6 Phương trình cơ bản của bơm ly tâm
 • 2.7 Ảnh hưởng của kết cấu cánh đến cột áp của bơm ly tâm
 • 2.8 Lưu lượng của bơm ly tâm
 • 2.9 Chiều cao hút
 • 2.10 Cột áp toàn phần của máy bơm
 • 2.11 Công suất và hiệu suất của máy bơm
 • 2.12 Luật tương tự trong bơm ly tâm
 • 2.13 Hệ số tỷ tốc
 • 2.14 Quan hệ tương tự trong một bơm ly tâm
 • 2.15 Đường đặc tính của bơm ly tâm
 • 2.16 Đặc tính đường ống và điểm làm v iệc của máy bơm
 • 2.17 Sự làm việc không ổn định của máy bơm trong hệ thống
 • 2.18 Sự làm việc song song của các bơm ly tâm
 • 2.19 Sự làm việc nối tiếp của các bơm ly tâm
 • 2.20 Hiện tượng xâm thực
 • 2.21 Lực hướng trục trong bơm ly tâm và phương pháp cân bằng
 • 2.22 Các phương pháp điều chỉnh bơm ly tâm
 • 2.23 Các phương pháp mồi bơm ly tâm
 • 2.24 Vận hành một tổ máy bơm

CHƯƠNG 3. BƠM HƯỚNG TRỤC

 • 3.1 Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc
 • 3.2 Lưới thẳng của profin
 • 3.3 Phương trình cơ bản của bơm hướng trục
 • 3.4 Lưu lượng của bơm hướng trục
 • 3.5 Đường đặc tính của bơm hướng trục
3.6 Cấu tạo của bơm hướng trục

CHƯƠNG 4. BƠM GIẾNG KHOAN

 • 4.1 Phân loại bơm giếng khoan
 • 4.2 Đặc điểm tính toán lưu lượng của bơm giếng khoan
 • 4.3 Lắp đặt, vận hành bơm giếng khoan
 • 4.4 Một số sự cố thường gặp ở các bơm giếng khoan
 • 4.5 Phạm vi sử dụng bơm giếng khoan

CHƯƠNG 5. BƠM THỂ TÍCH

 • 5.1 Khái niệm
 • 5.2 Bơm pittong
 • 5.3 Lưu lượng
 • 5.4 Chiều cao hút của bơm pittong
 • 5.5 Đường đặc tính của bơm pittong
 • 5.6 Sự làm việc song song của các bơm pittong
 • 5.7 Máy bơm định lượng
 • 5.8 Lắp đặt và vận hành bơm pittong
 • 5.9 Sữa chữa bơm pittong

CHƯƠNG 7. CÁC LOẠI QUẠT

 • 7.1 Phân loại quạt
 • 7.2 Các đặt tính số đo của quạt
 • 7.3 Đặc tính không số đo
 • 7.4 Tiếng ồn của quạt
 • 7.5 Điều chỉnh quạt
 • 7.6 Sự làm việc song song và nối tiếp của quạt
 • 7.7 Công suất động cơ
 • 7.8 Tính toán thiết kế quạt
 • 7.9 Các hệ thống quạt

CHƯƠNG 8. MÁY NÉN

 • 8.1 Phân loại máy nén
 • 8.2 Máy nén pittong
 • 8.3 Máy nén kiểu cánh gạt
 • 8.4 Máy nén trục vít
 • 8.5 Máy nén li tâm
 • 8.6 Máy nén hướng trục
 • 8.7 Bài tập máy nén

tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook