Giáo trình công nghệ chế tạo máy

I. MỤC LỤC

tải xuống

Phần một: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỎ CỦA CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • 1.1 Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
 • 1.2 Thành phần của quá trình công nghệ
 • 1.3 Các dạng sản xuất
 • 1.4 Nhịp sản xuất
 • 1.5 Xác định dạng sản xuất

CHƯƠNG 2. CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG CHI TIẾT

 • 2.1 Chất lượng bề mặt gia công
 • 2.2 Độ chính xác gia công

CHƯƠNG 3. CHUẨN VÀ GÁ ĐẶT

 • 3.1 Định nghĩa và phân loại chuẩn
 • 3.2 Giá đặt chi tiết khi thi công
 • 3.3 Nguyên tắc sáu điểm khi định vị chi tiết gia công
 • 3.4 Cách tính sai số gá đặt
 • 3.5 Các nguyên tắc khi chọn chuẩn

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

 • 4.1 ý nghĩa của việc thiết kế quy trình công nghệ
 • 4.2 Các tài liệu ban đầu cần thiết kế quy trình công nghệ
 • 4.3 Trình tự thiết kế quy trình công nghệ
 • 4.4 Một số bước thiết kế cơ bản

Phần hai: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG 5. CHỌN PHÔI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI

 • 5.1 Các phương pháp chế tạo phôi
 • 5.2 Lượng dư gia công và xác định kích thước phôi
 • 5.3 Các phương pháo gia công chuẩn bị phôi

CHƯƠNG 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MẶT PHẲNG

 • 6.1 Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật khi gia công mặt phẳng
 • 6.2 Các phương pháp gia công mặt phẳng
 • 6.3 Kiểm tra mặt phẳng

CHƯƠNG 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MẶT TRỤ NGOÀI

 • 7.1 Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật
 • 7.2 Các phương pháp gia công mặt trụ ngoài
 • 7.3 Kiểm tra trục

CHƯƠNG 8. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG LỖ

 • 8.1 Khái niệm, phân loại và các yêu cầu kỹ thuật
 • 8.2 Các phương pháp gia công lỗ
 • 8.3 Kiểm tra lỗ

CHƯƠNG 9. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG RÃNH THEN, THEN HOA

 • 9.1 Gia công rãnh then
 • 9.2 Gia công then hoa
 • 9.3 Kiểm tra then, then hoa

CHƯƠNG 10. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG REN

 • 10.1 Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật
 • 10.2 Các phương pháp gia công ren
 • 10.3 Kiểm tra ren

CHƯƠNG 11. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG RĂNG

 • 11.1 Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật
 • 11.2 Các phương pháp gia công bánh răng trụ
 • 11.3 Vê dâu răng
 • 11.4 Các phương pháp gia công tinh răng
 • 11.5 Các phương pháo gia công bánh răng côn, răng thẳng
 • 11.6 Kiểm tra bánh răng

CHƯƠNG 12. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BỀ MẶT ĐỊNH HÌNH

 • 12.1 Gia công bằng dao định hình
 • 12.2 Gia công bề mặt định hình bằng đồ gá chép hình
 • 12.3 Gia công bề mặt định hình trên máy chuyên dùng

CHƯƠNG 13. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

 • 13.1 Gia công bằng tia lửa điện
 • 13.2 Gia công bằng chùm tia laser
 • 13.3 Gia công bằng siêu âm
 • 13.4 Gia công điện hóa

CHƯƠNG 14. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

 • 14.1 Các khái niệm cơ bản về điều khiển số
 • 14.2 Máy điều khiển số
 • 14.3 Hệ dụng cụ dùng cho máy gia công cnc, nc
 • 14.4 Lập trình gia công trên máy cnc
 • 14.5 Ví dụ minh họa

CHƯƠNG 15. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

 • 15.1 Quy trình chế tạo các chi tiết dạng trục
 • 15.2 Quy trình chế tạo các chi tiết dạng hộp
 • 15.3 Quy trình chế tạo các chi tiết dạng bạc
 • 15.4 Quy trình chế tạo các chi tiết dạng càng

Phần ba: CÔNG NGHỆ LẮP RÁP

CHƯƠNG 16. CƠ SỞ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP

 • 16.1 Khái niệm
 • 16.2 Chất lượng lắp ráp và các phương pháp đảm bảo chất lượng lắp ráp
 • 16.3 Các hình thức tổ chức lắp ráp
 • 16.4 Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp

CHƯƠNG 17. LẮP RÁP MỘT SỐ MỐI LẮP ĐIỂN HÌNH

 • 17.1 Lắp các mối lắp cố định tháo được
 • 17.2 Lắp các mối lắp cố định không tháo được
 • 17.3 Lắp các mối lắp di động
 • 17.4 Lắp ráp bộ truyền ăn khớp răng

dowload

 

Rate this post

Bình luận với Facebook