AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Phần 1. Khái niệm chung

Phần 2. Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong công tác bảo hộ lao động

Phần 3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động

Phần 4. Quan lý nhà nước về bảo hộ lao động

Phần 5. Khai báo, kiểm tra, đánh giá tình hình tai nạn lao động

CHƯƠNG 2 : VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT

Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động

Phần 3. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể

Phần 4. Bụi trong sản xuất

Phần 5. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

Phần 6. Chiếu sáng trong sản xuất

CHƯƠNG 3 : KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG

Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn

Phần 3. An toàn lao động khi lập tiến độ thi công

Phần 4. An toàn lao động khi lập mặt bằng thi công

CHƯƠNG 4 : KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG

Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Các nguyên nhân chính gây ra sự cố, tai nạn lao động

Phần 3. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công

Phần 4. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng hạ

CHƯƠNG 5 : KỸ THUẬT AN TOÀN KHI ĐÀO ĐẤT ĐÁ VÀ LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO

Phần 1. Phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và hố sâu

Phần 2. Các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu

Phần 3. Giàn giáo và nguyên nhân gây chấn thương khi làm việc trên cao

Phần 4. Đảm bảo an toàn khi sử dụng giàn giáo

CHƯƠNG 6 : KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN

Phần 1. Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện

Phần 2. Các biện pháp chung an toàn về điện

Phần 3. Cấp cứu người bị nạn

Phần 4. Bảo vệ chống sét

CHƯƠNG 7 : KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phần 1. Khái niệm về cháy nổ

Phần 2. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa

 

tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook