GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

MỤC LỤC :

CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM VỀ GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

1.1 Định nghĩa

1.2 Ưu – nhược điểm của gia công bằng áp lực

1.3 Phân loại các phương pháp gia công bằng áp lực

1.4 Sự biến dạng dẻo của kim loại

1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo của kim loại

1.6 Ảnh hưởng đến biến dạng dẻo đến tính chất và tổ chức của kim loại

1.7 Sự kết tinh lại

1.8 Các định luật cơ bản áp dụng khi gia công bằng áp lực

CHƯƠNG 2 : NUNG NÓNG KIM LOẠI ĐỂ GIA CÔNG ÁP LỰC

2.1 Mục đích của nung nóng

2.2 Những hiện tượng xảy ra khi nung nóng

2.3 Chế độ nung

2.4 Thiết bị nung

2.5 Làm nguội sau khi gia công bằng áp lực

CHƯƠNG 3 : CÁN VÀ ÉP

3.1 Cán

3.1.1 Thực chất của quá trình cán

3.1.2 Các sản phẩm cán

3.1.3 Thiết bị cán

3.2 Kéo dây

3.2.1 Bản chất của quá trình kéo dây

3.2.2 Dụng cụ và thiết bị kéo dây

CHƯƠNG 4 : RÈN TỰ DO VÀ RÈN KHUÔN

4.1 Khái niệm và phân loại các phương pháp rèn, dập

4.2 Thiết bị rèn dập

4.3 Rèn tự do

4.4 Thiết kế vật rèn khuôn và khuôn rèn

CHƯƠNG 5 : DẬP TẤM

5.1 Khái niệm

5.2 Các nguyên công cắt phôi

5.3 Dập không làm mỏng thành phôi

5.4 Dập có làm mỏng thành phôi ( ép chảy nguội)

5.5 Các công nghệ hoàn chỉnh sau khi dập

 

tham khảo

4.6/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook