TÍNH KẾT CẤU THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN – GS. TSKH VÕ NHƯ CẦU

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

 

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

  1. I. Giới thiệu 

Trong vòng nửa thế kỷ nay, lý thuyết phần tử hữu hạn đã được ứng dụng vào lĩnh vực tính kết cấu trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật như chế tạo hàng không, chế tạo cơ khí, xây dựng v,v … Nó đã tỏ ra có hiệu lực trong quá trình giải nhiều bài toán cơ học mà riêng lý thuyết đàn hồi không thể giải được.

Cuốn sách này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng dạy, kỹ sư, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng, chế tạo cơ khí… những khái niệm cơ bản về lý thuyết phần tử hữu hạn. Sách trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu. Hơn nữa, có nhiều nguyên lý nhưng tác giả chỉ chọn những nguyên lý dễ hiểu nhất và không đi sâu về mặt toán học.

II. Mục lục

Chương I – Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết phần tử hữu hạn;

Chương II – Tính chất của các phần tử hữu hạn;

Chương III – Bài toán một chiều;

Chương IV – Hệ giàn;

Chương V – Bài toán hai chiều dùng tam giác biến dạng không đổi;

Chương VI – Vật rắn tròn xoay chịu tải trọng đối xứng;

Chương VII – Phần tử hữu hạn cùng tham số hai chiều – Phương pháp tích phân bằng số;

Chương VIII – Dầm hai chiều và khung phẳng;

Chương IX – Hệ dầm trực giao;

Chương X- Dầm ba chiều và khung không gian;

Chương XI – Bài toán ba chiều;

Chương XII – Bài toán dao động.

tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook