TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

I. GIỚI THIỆU

TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình 

TCVN 3890 : 2009 thay thế cho TCVN 3890 : 1984.

TCVN 3890 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Phòng cháy chữa cháy và Bộ Công an phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình
TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

II. MỤC LỤC

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH –TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG

Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Phương tiện phòng cháy chữa cháy

3.2. Hệ thống họng nước chữa cháy cho nhà và công trình

3.3. Họng nước chữa cháy

3.4. Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

3.5. Bình chữa cháy tự động

3.6. Bình chữa cháy có bánh xe (xe đẩy chữa cháy – theo TCVN 7027:2002)

3.7. Khoảng cách di chuyển bình chữa cháy

3.8. Dụng cụ chữa cháy thô sơ

4 Qui định chung
5 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy

5.1 Trang bị, bố trí bình chữa cháy

5.2 Kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy

6 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động

6.1 Trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự động

6.2 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động

7 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động

7.1 Trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động

7.2 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động

8 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

8.1 Trang bị, bố trí hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình

8.2 Trang bị, bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

8.3 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

9 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới

9.1 Trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy cơ giới

9.2 Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới

10 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện cứu người, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường và phương tiện bảo hộ chống khói
11 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ chữa cháy thô sơ

Phụ lục A (Tham khảo) Mẫu sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phụ lục B (Tham khảo) Mẫu thẻ theo dõi kết quả kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phụ lục C (Quy định) Nhà và công trình trang bị hệ thống chữa cháy tự động

2.9/5 - (7 bình chọn)

Bình luận với Facebook