TRUYỀN DẪN THỦY LỰC TRONG CHẾ TẠO MÁY

Truyền dẫn thủy lực trong chế tạo máy

Trần Doãn Đỉnh
Nguyễn Ngọc Lê
Phạm Xuân Mão
Nguyễn Thế Thường
Đỗ Văn Thi
Hà Văn Vui

 

         “Truyền dẫn thủy lực trong chế tạo máy” trình bày các nội dung: Lý thuyết cơ sở (các vấn đề chung, chất lỏng làm việc, mất mát thủy lực), các phần tử thông dụng (bơm và động cơ thủy lực, xylanh thủy lực, cơ cấu phân phối, cơ cấu điều chỉnh), Cơ cấu điều chỉnh, lọc chất lỏng, cơ cấu làm kín, đường ống và các bộ nối ống.

Lời nói đầu

Phần I Lý thuyết cơ sở

Chương 1. Các vấn đề chung

Chương 2. Chất lỏng làm việc

Chương 3. Mất mát thủy lực

Phần II Các phần tử thông dụng

Chương 4. Bơm và động cơ thủy lực

Chương 5. Xylanh thủy lực

Chương 6. Cơ cấu phân phối

Chương 7. Cơ cấu điều chỉnh

Chương 8. Lọc chất lỏng

Chương 9. Cơ cấu làm kín

Chương 10. Đường ống và các bộ nối ống

Tài liệu tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook