SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ

SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ

 

Một trong những nhiệm vụ chính của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo các trang thiết bị công nghệ. Thiết kế và chế tạo các trang thiết bị công nghệ có thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất  và 10-15% giá thành sản phẩm. Chi phí cho thiết kế và chế tạo đồ gá chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí cho trang thiết bị công nghệ. Kinh nghiệm của nhiều nhà máy, xí nghiệp cho thấy tiêu chuẩn hóa các chi tiết của đồ gá cho phép giảm được thời gian thiết kế và chế tạo đồ gá một cách đáng kể. Như vậy đồ gá có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất.

 

Để phục vụ cho việc phát triển của ngành cơ khí chúng ta phải đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế sản xuất.

 

Một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo là các tài liệu tham khảo, đặc biệt là các loại sổ tay tra cứu.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết đó trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất chúng tôi biên soạn cuốn” Sổ tay và Atlas đồ gá”. Cuốn sách này được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm tài liệu cho cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghệ khác nhau.

 

Nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các đồ gá phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.

 

 

 

SỔ TAY

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 
CHƯƠNG 1. PHÂN LOẠI ĐỒ GÁ 

1.1. Đồ gá chuyên dùng

1.2. Đồ gá vạn năng- lắp ghép

1.3. Đồ gá tháo- lắp

1.4. Đồ gá vạn năng- điều chỉnh

1.5. Đồ gá vạn năng

CHƯƠNG 2. CÁC CHI TIẾT CỦA ĐỒ Á.
CHƯƠNG 3. ĐỊNH VỊ BẰNG CÁC CHỐT TỲ
CHƯƠNG 4. CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT 
CHƯƠNG 5. CÁC CƠ CẤU: DẪN ĐƯỜNG, SO DAO VÀ PHÂN ĐỘ
CHƯƠNG 6. TÍNH LỰC KẸP VÀ CƠ CẤU KẸP
CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN CÁC SAI SỐ

7.1. Sai số gá đặt

7.2. Sai số chuẩn

7.3. Sai số kẹp chặt

7.4. Các ví dụ tính sai số kẹp chặt

7.5. Sai số đồ gá

7.6. Tính sai số chế tạo cho phép và đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá

CHƯƠNG 8. MỘT SỐ CƠ CẤU ĐỊNH VỊ VÀ KẸP CHẶT THÔNG DỤNG
CHƯƠNG 9. CƠ CẤU CHÉP HÌNH TRÊN MÁY PHAY
CHƯƠNG 10. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ
CHƯƠNG 11. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỒ GÁ
CHƯƠNG 12. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN
CHƯƠNG 13. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY KHOAN
CHƯƠNG 14. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY
CHƯƠNG 15. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY DOA
CHƯƠNG 16. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY MÀI
CHƯƠNG 17. ĐỒ GÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY CHUỐT
CHƯƠNG 18. ĐỒ GÁ GIA CÔNG BÁNH RĂNG
CHƯƠNG 19. ĐỒ GÁ KIỂM TRA
CHƯƠNG 20. NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN CỦA ĐỒ GÁ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook