Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất_Tập 1- Trần Xoa

I. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất_Tập 1 giới thiệu những nội dung sau: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất và thủy động lực học và các quá trình thuỷ cơ.

Sách là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy cho sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm… trong các trường Đại học và chuyên nghiệp.

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất
Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất

II. MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                                           3

PHÂN THỨ NHẨT
Chương I. Những tính chất lý hóa cơ bản của một số chất

1. Khối lượng riêng và thể tích riêng 5

2. Độ nhớt 82

3: Hệ số dẫn nhiệt 122

4. Nhiệt dung riêng 151

5. Nhiệt độ và nhiệt lượng riêng của sự dịch pha 206

6. Nhiệt hòa tan 262

7. Độ hòa tan 264

8. Hệ số giãn dài và hệ số giãn nở thể dch 280

9. Hệ số chịu nén của chất lỏng và chất khí 285

10.Sức cãng bề mặt 299

11.Tính chất lý hóa cùa một số chất ở áp suất khí quyển 310

12. Bằng đơn vị đo lưòng 357

PHẦN THỨ HAI
CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC
Chương II Thủy dộng lực học

Các chuẩn số đồng dạng về thủy dộng lực học 359

Sự chuyển dộng của chát lòng và chát khi 359

1. Chế độ chuyển động 359

2. Sự phân bố tốc độ của dòng ổn định đẳng nhiệt 361

3, Tốc độ và lưu lượng của chất khí bị nén 361

4. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng không bí nén chày trong ổng dẫn hay máng 367

5. Xác định đường kính ống dẫn khi biết lưu lượng và tốc độ 369

6. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng khồng bị nén chảy qua lỗ ỏ đáy bình hay thành bình khi mức chất lỏng                         370

7. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng không bị nén chảy qua 372

8. Thời gian chảy cạn bình 374

Sức cán thủy lực 376

1. Áp suất 376

2. Hệ số ma sát 377

3. Hệ số trở lực cục bộ 381

4. Sức cản thủy lực của chùm ống 404

Chất lỏng phi Niutơn 404

1 Khái niệm 404

2. Đặc trưng của chất lỏng phi Niuton 405

Sự chảy của chất lỏng phi Niutơn trong ống tròn 406

Thủy động lực lọc của lớp hạt 407

Lắng dưới tác dụng của trường trọng lực 407

1. Láng tự do của hạt rắn hình cầu 407

2. Lắng tự do của hạt rắn không phải hình cầu 410

3. Quá trình lắng chen nhau của hạt rắn 412

Lắng dưới tác dựng của lực ly tâm 412

Sự chuyền động của khí, hơi hay chất lỏng qua lớp vật liệu hạt 414

1. Lớp hạt không chuyển dộng 414

2. Lớp vật liệu đặc chuyền động 417

3. Lớp vật liệu ở trạng thái lỏng giả (tầng sôi) 419

Vận chuyển bằng khí 426

1. Vận chuyển bằng khí trong ống thầng đứng 426

2. Phương pháp tính thiết bị vận chuyển bằng khí 429

Vận chuyển chát lỏng. Bom 437

1. Một số khái niệm 437

2. Bơm pittông 437

3. Bơm ly tâm 440

4. Bơm xoáy lốc 442

5. Bơm răng khía 442

6. Bơm vít xoắn 442

7. So sánh và sử dụng các loại bơm 443

Vận chuyển và nén khí 454

Quạt ly tâm 454

1 Những đặc trưng của quạt 454

2. Vấn đề khí động lực học của quạt 455

3. Xác đinh các kích thước cơ bản của quạt ly tâm 457

4. Dặc tuyến của quạt và công thức chuyển đặc tuyến 458

5. Ký hiệu quạt 460

6, Độ bền của quạt 462

7. Chi dẫn chọn quạt 462

Máy nén 464

1 Phân loại máy xén. Cách xác định công và công suất 464

2. Máy nén ly tâm 466

3. Máy nén pittông 470

4. Máy nén rôto 472

5. Máy nén hướng trục 473

6. Máy nén khí kiểu bơm tia (êgiectơ) 478

7. Bơm chân không vòng nước 480

8. Bảng tra quạt, bơm chân không và máy nén (kích thước và đặc tính) 480

Chương 777. Phần Hông hệ không đồng nhất

Phần riêng hệ khí không đồng nhất 516

1. Phân loại                                                                                                                516

2. Tính toán công nghệ 517

3. Tính toán phòng lắng bụi một tầng 518

4. Tínhtoán phòng láng bụi nhiều tầng 518

5. Tính toán xiclôn 519

6. Tính toán xielon theo phương pháp chọn 522

7. Xiclon đơn 522

8. Xiclon tổ hợp 526 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ

9. Hiệu suất làm sạch của xiclon đơn 530

10, Hiệu suất làm sạch của xiclon tổ hợp 535

11. Sức cản thủy lực của xiclon 536

12. Trình tự tính toán xiclôn 537 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ

13. Thiết bị làm sạch khí kiểu sủi bọt 538

14. Hiệu suất làm sạch của thiết bị sủi bọt 544

15. Thiết bi rửa khí dưới tác dụng của lực ly tâm 546

16, Thiết bị phân riêng bằng phương pháp lọc (lọc tay áo) 547

17. Làm sạch khí dưới tác dụng của điện trường 548

Phân riêng hê lòng không đồng nhất 550

Lắng dưới tác dụng cửa trường trọng lực 551

Lọc 557 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ

1. Các khái niệm cơ bản 557

2. Công thức tính toán quá trinh lọc 558

3. Phương pháp và trình tự tính toán 560

4. Cấu tạo thiết bị lọc 561

5. Năng suất của máy lọc thùng quay 569

6. Quá trình rữa bã 572

Ly tâm 577

1. Lắng ly tâm 577

2. Lọc ly tâm 584

3. Cấu tao máy ly tâm 585

Xiclôn lỏng 593 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ

Chương IV. Khuấy trộn chất lòng                                                                                        610

1. Khái niệm 610

2. Xác định dạng cánh khuấy thích hợp nhất qua thực nghiệm 614

3. Công suất và số vòng quay của cánh khuấy 622

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

4.5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook