Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 – Trần Ngọc Chấn

I. Giới thiệu giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2

Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 – Trần Ngọc Chấn gồm có 274 trang

Sách dùng làm tài liệu giảng dạy cao học chuyên ngành “Kỹ thuật môi trường khí” của Trường đại học xây dựng Hà Nội.

Sách còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cùa các viện nghiên cứu, viện thiết kế trung tâm khoa học và công nghệ, các trường đại học và cao đẳng, các s khoa học công nghệ và môi trường quan tâm đến nh vực xử lý bụi trong khí thải công nghiệp.

Tác giả xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và mong nhận được nhiu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc.

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2

II. MỤC LỤC

Lời nói đầu               Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2                                                                                                            3

Chương 5.  Cơ học về bụi và các phép đo bụi

5.1. Khái niệm chung về bụi và phân loại                                                                       9

5.2. Sức cản của môi chất trong trường hợp hạt co’ dạng hình cầu chuyển động với vận tốc không đổi         11

5.2. Sức cản của môi chất đối với các hạt chuyển động có gia tốc                         17

5.3. Sức cản khí động khi có nhiêu hạt cùng chuyển động                                      20

5.4. Lắng chìm của hạt tìí dòng chuyển động rối                                                            20

5.5. Ảnh hưởng cùa hình dạng, độ nhám và khối lượng đơn                vị của hạt bụi         22

5.7. Lấy mẫu bụi từ trong ống dẫn khí                                                                         24

5.7.1. Chọn đoạn ống lấy mẫu và chia tiết diện ngang của     ống chỗ   lấy mẫu         25

5.7.2. Các yèu cầu đối với đầu đo lấy mẫu bụi                                                     27

5.7.3. Cấu tạo đầu ống hút và dụng cụ lấy mẫu                                                   29

5.7.4. Bộ phận lọc của ống lấy mẫu                                                                      30’

5.7.5. Sơ đồ lắp đặt hệ thống dụng cụ lấy mẫu bụi trong     đường                 ống         31

5.7.6. Lấy mẫu                                                                                                            32

5.8. Lấy mẫu trong không khí xung quanh (xem TCVN 5067 – 1995)                         35

5.8.1. Đo nồng độ bụi lơ lửng                                                                                  35

5.8.2. Đo bụi láng đọng trên mặt đất                                                                       36

5.9. Đo độ đen của kho’i                                                                                                    37

5.10. Đo bụi hô hấp    Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2                                                                                                        38

5.11. Xác định khối lượng đơn vị (klđv) của bụi                                                             39

5.11.1. Xác định klđv của bụi bằng tỷ trọng kế                                                      39

5.11.2. Xác định kldv của bụi bằng phương pháp  áp                                          kế         41

5.11.3. Xác định klđv đổ đống của bụi                                                                    44

5.12. Xác định độ phân cấp cỡ hạt của bụi                                                                     44

5.12.1. Một số khái niệm và định nghĩa                                                                  44

5.12.2. Xác định độ phân cấp cỡ hạt theo phương pháp rây         45

5.12.3. Phân tích cỡ hạt bụi bằng phương pháp lắng chim                                 48

5.12.4. Phân tích cỡ hạt bụi bằng máy tự ghi quá trinh lắng của bụi trong chất lỏng   52

5.12.5. Các phương pháp khác để xác định độ phân cấp cỡ hạt bụi                 54

5.13. Quy luật phân bđ cỡ hạt của bụi (vật liệu dạng bột)                                           55

Chương 6 – Buồng láng bụi và các thiết bị lọc quán tính

6.1. Lý thuyết tính toán thiết kế buồng láng bụi – Một số quy định và giả thiết          58

6.2. Phương trình quỹ đạo cũa hạt bụi trong buồng láng                                            61

6.3. Hiệu quả lọc theo cỡ hạt của buồng láng                                                              64

6.4. Hiệu quả lọc tổng thể cùa buồng láng bụi                                                             66

6.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả lọc của buồng lắng                                               69

6.6. Một sô’ ví dụ tính toán buồng láng bụi                                                                    71

6.7. Các dạng khác nhau của buồng lắng bụi                                                              77

6.8. Thiết bị lọc bụi kiểu quán tỉnh                                                                                  80

Chương 7 – Thiết bị lọc bụi ly tâm

7.1. Thiết bị lọc bụi ly tàm kiểu nàm ngang (uni-flow)                                                 89

7.2. Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu đủng (return-flow)                                                        95

7.3. Áp dụng lý thuyết đồng dạng và phân tích thứ nguyên đối với thiết bị lọc bụi ly tâm                                                                                                                                         102

7.4. Mô hình tách lọc bụi trong xiclon kiểu đứng. Đường kính giới hạn của hạt bụi  106

7.5. Tổn thất áp suất trong xiclon                                                                                  109

7.6. Chọn xiclon                                                                                                              117

7.7. Các dạng tổ hợp khác nhau của xiclon                                                                120

7.8. Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu guồng xoắn                                                                130

Chương 8. – Lưới lọc bụi

8.1. Cơ cấu quá trình lọc bụi trong lưới lọc                                                                  135

8.2. Tường vận tốc của dồng khí chảy qua vật cản có dạng hỉnh trụ                      137

8.3. Va đập quán tính của hạt bụi hỉnh cầu trên thanh hình trụ                                   139

8.4. Thu bát bụi do tiếp xúc của thanh hình trụ                                                          141

8.5. Thu bắt bụi do khuếch tán                                                                                     143

8.6. Hiệu quả thu giữ bụi tổng cộng của vật cản hĩnh trụ                                          145

8.7. Quan hệ giữa hiệu quả lọc bụi của toàn bộ lưới lọc với hệ số thu giữ bụi của từng sợi vật liệu lọc riêng biệt        147

8.8. Thu giữ bui trong lưới lọc thực tê’ và các yếu tố ảnh hưởng  đến  hiệu  quả lọc 150

8.9. Sức cản khí động của lưới lọc bụi                                                                        152

8.10. Ví dụ tính toán lưới lọc bụi         Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2                                                                          153

8.11. Các dạng khác nhau của lưới lọc bụi                                                                 157

Chương 9 – Thiết bị lọc bụi bằng điện

9.1. Sơ đô cấu tạo và nguyên lý làm việc                                                                    169

9.2. Sức hút tĩnh điện – Vận tốc di chuyển của hạt bụi (migration velocity)              171

9.3. Phương trinh của thiết bị lọc bụi bằng điện                                                         175

9.4. Hiệu quả lọc theo cỡ hạt của thiết bị lọc bụi bằng điện                                     178

9.5. Phân loại các thiết bị lọc bụi bằng điện và cấu tạo của các bộ phận chủ yếu của thiết bị       185

9.6. Điện trở của bụi và ảnh hưởng của nó đến chế độ làm việc của thiết bị lọc bụi bằng điện      193

9.7. Các thông số điện quan trọng và công suất của thiết bị lọc bụi bằng điện     197

Chương 10 – Thiết bị lọc bụi kiểu ướt
Chương 11 – Nhứng vấn dề chung về xử lý bụi

11.1. So sánh hiệu quả lọc bụi theo cỡ hạt của các thiết bị lọc bụi khác nhau và

sự lựa chọn thiết bị lọc bụi             Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2                                                                        247

11.2. Lượng phát thải bụi từ các quá trình công nghệ khác nhau                           250

11.3. Phân cấp cỡ hạt của bụi từ các quá trình công nghệ khác nhau                   254

11.4. Một số khía cạnh kinh tế – kỹ thuật của xử lý bụi                                              257

Phụ lục: Chương trình tính toán thiết bị lọc bụi ướt Venturi theo ngôn ngữ lập

trình Turbo Pascal                                                                                                   263

Tài liệu tham khảo                                                                                                          269

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook