HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS- ĐINH BÁ TRỤ, HOÀNG VĂN LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS- ĐINH BÁ TRỤ, HOÀNG VĂN LỢI

 

 

HD SD

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS

 

Giải bài toán cơ học là một việc vô cùng cần thiết nhưng cũng rất khó khăn. Nhiều bài toán lớn, giải với mô hình đồ sộ, cần sử dụng rất nhiều biến và các điều kiện biến phức tạp, với không gian nhiều chiều, việc giải bằng tay là một việc không thể thực hiện được.

 

Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của các công cụ toán cùng với sự phát triển của máy tính điện tử, đã thiết lập và dần dần hoàn thiện các phần mềm công nghiệp, sử dụng để giải các bài toán cơ học vật rắn, cơ học thủy khí, các bài toán động, bài toán tường minhvà không tường minh, các bài toán tuyến tính và phi tuyến, các bài toán về trường điện từ, bài toán tương tác đa trường vật lý. ANSYS là một phần mềm mạnh được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới, có thể đáp ứng các yêu cầu nói trên của cơ học.

 

Trong tính toán thiết kế cơ khí, phần mềm ANSYS có thể liên kết với các phần mềm thiết kế mô hình học 2D và 3D để phân tích trường ứng suất, biến dạng, trường nhiệt độ, tốc độ dòng chảy, có thể xác định được độ mòn, mỏi và phá hủy của chi tiết. Nhờ việc xác định đó, có thể tìm các thông số tối ưu cho công nghệ chế tạo, ANSYS còn cung cấp phương pháp giải các bài toán cơ với nhiều dạng mô hình vật liệu khác nhau: đàn hồi tuyến tính, đàn hồi phi tuyến, đàn dẻo, đàn nhớt, dẻo, dẻo nhớt, chảy dẻo, vật liệu siêu đàn hồi, siêu dẻo, các chất lỏng và chất khí…

 

Năm 2000, NXB Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản cuốn sách Hướng dẫn sử dụng ANSYS phiên bản 5.0 . Sách ra đời đã đáp ứng một phần nhu cầu khai thác sử dụng phần mềm ANSYS để giải các bài toán cơ ở các trường Đại học ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhiều bạn đọc đã gửi yêu cầu tác giả viết tiếp các tải liệu hướng dẫn ANSYS dùng trong WINDOWS. Để đáp ứng yêu cầu của việc ứng dụng các phần mềm công nghiệp để tính toán các  bài toán cơ, tác giả biên soạn và xuất bản cuốn sách với nhiều tập khác nhau. Trước mắt xin ra mắt bạn đọc các 3 tập, tương ứng với các phần sau:

Phần 1. Hướng dẫn sử dụng các lệnh. Phần 1 có mục tiêu để các bạn đọc làm quen với các lệnh và giao diện của ANSYS, các tiện ích và các công cụ. Để nắm được các lệnh đó, tài liệu giới thiệu sử dụng các lệnh để giải bài toán kết cấu và các bài toán cụ thể về thanh và dầm.

Phần 2. Hướng dẫn giải các bài toán kỹ thuật và cơ học. Mục tiêu giúp bạn đọc hiểu được cách sử dụng menu, phương pháp giải một số bài toán điển hình trong tính toán các bài toán cơ và trong tính toán thiết kế cơ khí.

Phần 3. Hướng dẫn sử dụng ANSYS Mechanical. Mục tiêu giúp cho các bạn đọc nắm được cách sử dụng modum dùng chung trong cơ khí dùng để giải các bài toán trường ứng suất và biến dạng cơ nhiệt, dao động. Các phần khác sẽ được biên soạn và xuất bản trong thời gian tiếp theo.

 

Các tác giả có hy vọng cung cấp cho các kỹ sư thiết kế chế tạo cơ khí, các nhà nghiên cứu tính toán cơ học vật rắn và cơ học thủy khí, các nghiên cứu sinh, học sinh cao học và đại học chuyên ngành cơ nói chung và cơ khí chế tạo, một tài liệu đi vào một công nghệ tính toán thiết kế mới và khai thác có hiệu quả một phần mềm công nghiệp.

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook