CƠ ỨNG DỤNG- TS VŨ QUÝ ĐẠC

CƠ ỨNG DỤNG- TS VŨ QUÝ ĐẠC

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH CƠ ỨNG DỤNG

 

Giáo trình Cơ học ứng dụng là đầu sách được viết nằm trong bộ giáo trình giảng dạy môn Cơ học ứng dụng. Trên cơ sở nội dung giáo trình Cơ học ứng dụng tập một và tập hai của nhóm tác giả GS. nguyễn Xuân Lạc và PGS. Đỗ Như Lân- cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa Hà Nội, phát triển tiếp nội dung theo hướng khái quát những vấn đề lý thuyết cần chú ý của từng chương, minh họa bằng những bài giải sẵn và cho bài tập có đáp án để người đọc tự kiểm tra kiến thức, phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

 

Ngoài mục đích làm giáo trình giảng dạy trong các trường đại học cho các ngành không chuyên cơ khí, sách này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các khoa sư phạm kỹ thuật của các trường đại học sư phạm, đại học kỹ thuật.

 

Sách được viết dựa trên các giáo trình cơ học ứng dụng của các tác giả là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với cách tiếp cận trực tiếp và kinh nghiệm sau nhiều năm giảng dạy cảu tác giả. Trong khi biên soạn tác giả luôn nhận được ý kiến góp ý của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy, đặc biệt được Nhà giáo Nhân dân GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc, Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS. TS. Phan Quang Thế- Trưởng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ- Đại học Thái nguyên rất quan tâm góp ý và hiệu đính cho cuốn sách.

 

 

 

cơ ứng dụng

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI GIỚI THIỆU
HỌC PHẦN 1: CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI

Chương 1. Cân bằng của hệ lực phẳng

1.1. Bài toán một vật không có ma sát

Vấn đề cần lưu ý

1.2. Bài toán hệ vật không có ma sát

Vấn đề cần chú ý

1.3. Bài toán có ma sát

Chương 2. Cân bằng của hệ lực không gian

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương 3. Động học

3.1. Chuyển động của điểm

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập tổng hợp

Bài tập cho đáp số

3.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

3.3. Hợp chuyển động của điểm

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

3.4. Chuyển động song phẳng của vật rắn

Vấn đề cần chú ý

Vận tốc của điểm thuộc vật

Quan điểm vận tốc hai điểm thể hiện bằng công thức

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương 4. Cơ cấu phẳng

4.1. Cấu trúc và xếp loại cơ cấu

4.1.1. Xếp loại khớp động

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

4.1.2. Vẽ lược đồ động và tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

4.2. Phân tích động học cơ cấu phẳng

4.2.1. Xác định vị trí và vẽ quỹ đạo các điểm trên cơ cấu phẳng

Vấn đề cần chú ý

4.2.2. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai

Vấn đề cần chú ý

Bài tập cho đáp số

4.3. Hệ bánh răng

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương 5. Động lực học

5.1. Động lực học chất điểm

Vấn đề cần chú ý

Bài tập cho đáp số

5.2. Nguyên lý di chuyển khả dĩ- nguyên lý ĐALAMBE

5.2.1. Nguyên lý di chuyển khả dĩ

Vấn đề cần chú ý

5.2.2. Nguyên lý Đalambe

Vấn đề cần chú ý

Bài tập cho đáp số

5.3. Các định lý tổng quát của lực học

5.3.1. Định lý biên thiên động lượng và định lý

chuyển động khối tâm của cơ hệ

Vấn đề cần chú ý

5.3.2. Định lý biến thiên momen động lượng

Vấn đề cần chú ý

5.3.3. Định lý biến thiên động năng

Vấn đề cần chú ý

Bài tập cho đáp số

5.4. Phương trình vi phân chuyển động của vật rắn và cơ hệ

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

HỌC PHẦN 2: CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

Chương 6. Biểu đồ nội lực- đặc trưng hình học

Chương 7. Kéo nén đúng tâm

Chương 8. Cắt và dập

Chương 9. Xoắn thuần túy

Chương 10. Uốn thuần túy

Chương 11. Thanh chịu lực phức tạp

PHẦN ĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook