MÁY CẮT KIM LOẠI

MÁY CẮT KIM LOẠI

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH MÁY CẮT KIM LOẠI

 

Môn học máy cắt kim loại là môn chuyên ngành, nhằm đáp ứng cho sinh viên có kiến thức về các chuyển động cơ khí chế tạo, từ đó xác định  từ các hình dáng chi tiết gia công, phương pháp tạo hình, chuyển động tạo hình, hình thành sơ đồ kết cấu động học. Sau khi hình thành kiến thức cơ bản trên, sinh viên thể hiện kỹ năng đọc bản vẽ sơ đồ động cho từng máy điển hình, cách điều chỉnh máy gia công cụ thể, các cơ cấu nguyên lý máy, cách bố trí các đường truyền động.

 

Ngoài các kiến thức cơ bản trên, môn học còn làm nền tảng cơ bản cho các môn học khác như Công nghệ Chế tạo máy, Thiết kế máy cắt kim loại, Công nghệ sửa chữa máy,…

 

Với các yếu tố trên người soạn cố gắng tổng hợp các kiến thức của các thầy giáo đi trước để hình thành tập bài giảng và chỉ mong tóm gọn, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất để sinh viên có thể nhận thức các dạng chuyển động gia công cơ, các cơ cấu nguyên lý máy được áp dụng trong máy các kim loại. Từ đó có thể phát triển áp dụng vào trong các thiết bị máy khác trong nền công nghiệp hiện đại và tương lai.

 

 

 

máy cắt kl

 

 

 

 

II. MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI

1. Khái niệm về máy cắt kim loại

2. Các dạng bề mặt gia công

3. Các phương pháp tạo hình

4. Chuyển động tạo hình

5. Sơ đồ kết cấu động học

6. Phân loại và ký hiệu

6.1. Phân loại máy

6.2. Ký hiệu

CHƯƠNG 2. MÁY TIỆN

1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồ kết cấu động học máy tiện

1.1. Nguyên lý chuyển động

1.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện

2. Công dụng và phân loại

2.1. Công dụng

2.2. Phân loại

2.3. Các bộ phận cơ bản

3. Máy tiện ren vít vạn năng

3.1. Máy tiện T620

3.2. Máy tiện ren vít vạn năng T616

4. Các loại máy khác

4.1. Máy tiện hớt lưng

4.2. Máy tiện Revonver

4.3. Máy tiện đứng

5. Điều chỉnh máy tiện vạn năng

5.1. Điều chỉnh máy gia công côn

5.2. Điều chỉnh máy gia công ren

CHƯƠNG 3. MÁY KHOAN DOA

1. Máy khoan

1.1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồ kết cấu động học máy khoan

1.2. Công dụng và phân loại

1.3. Máy khoan đứng 2A150

1.4. Máy khoan cần 2B56

2. Máy doa

2.1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồ kết cấu động học máy khoan

2.2. Công dụng và phân loại

2.3. Máy doa ngang 2620B

CHƯƠNG 4. MÁY PHAY

1. Nguyên lý và sơ đồ kết cấu động học

2. Công dụng và phân loại

3. Máy phay ngang vạn năng P82

4. Đầu phân độ

4.1. Công dụng

4.2. Phân loại

4.3. Phương pháp phân độ

4.3.1. Đầu phân độ có đĩa chia

4.3.2. Đầu phân độ không có đĩa chia

CHƯƠNG 5. MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG

1. Các phương pháp gia công

2. Máy phay lăn răng

2.1. Nguyên lý gia công lăn răng

2.2. Máy phay lăn răng 5E32

3. Máy xọc răng 

3.1. Nguyên lý gia công xọc răng

3.2. Máy xọc răng 514

CHƯƠNG 6. MÁY MÀI

1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồ kết cấu động học

2. Phân loại

2.1. Máy mài trong ngoài

2.2. Máy mài tròn trong

2.3. Máy mài phẳng

3. Máy mài tròn ngoài 3A150

4. Máy mài phẳng

5. Nguyên lý làm việc các máy khác

CHƯƠNG 7. MÁY CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

1. Máy bào

1.1. Công dụng phân loại

1.2. Máy bào ngang 7A35

2. Máy xọc

2.1. Công dụng

2.2. Máy xọc 743

3. Máy chuốt

3.1. Công dụng và phân loại

3.2. Máy chuốt

CHƯƠNG 8. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY TỰ ĐỘNG

1. Khái niệm

1.1. Vai trò

1.2. Tự động hóa là gì

2. Lý thuyết về máy tự động 

3. Nhiệm vụ tự động để giảm tổn thất và nâng cao năng suất

4. Quy trình công nghệ và vấn đề tự động hóa

4.1. Vai trò quy trình công nghệ trên MTĐ

4.2. Các phương án công nghệ khác nhau trên máy tự động

4.3. Chọn công nghệ tiên tiến nhất để tự động hóa

4.4. Áp dụng nguyên tắc trùng nguyên công

5. Phôi liệu dùng trong máy tự động

6. Chế độ cắt trên máy tự động

CHƯƠNG 9. MÁY TỰ ĐỘNG

2. Định nghĩa

2.2. Các hệ thống điều khiển

3. Các nhóm máy điều khiển bằng trục phân phối

4. Sơ đồ động máy tự động

4.1. Sơ đồ động máy 1106

4.2. Sơ đồ động máy 1π 12

5. Sơ đồ động máy nhóm 2

Sơ đồ động máy IB 240- 6K

6. Sơ đồ động máy nhóm 3

Sơ đồ động máy 1b 140

CHƯƠNG 10. ĐIỀU CHỈNH MÁY TỰ ĐỘNG

1. Nội dung và công việc điều chỉnh máy

2. Ví dụ về điều chỉnh máy tự động

2.1. Điều chỉnh máy tự động nhóm I

2.2. Điều chỉnh máy tự động nhóm III

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook