AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Screenshot_24

A. KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ

B. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI

I. Phương pháp đúc

II. Gia công kim loại bằng áp lực

III. Hàn và cắt kim loại

IV. Xử lý nhiệt kim loại

C. GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI

I. Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại

II. Máy công cụ

CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

A. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

I. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất cơ khí

II. Phân loại các nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất

III. Các nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất cơ khí

IV. Các biện pháp kỹ thuật an toàn cơ bản

B. CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

I. Một số vấn đề về vệ sinh lao động

II. Các yếu tố có hại trong sản xuất cơ khí và biện pháp đề phòng

CHƯƠNG 3. AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CHẾ TẠO PHÔI

A. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA CÔNG NÓNG

I. Đặc điểm

II. Các yếu tố nguy hiểm, có hại xuất hiện khi gia công nóng

B. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CHỦ YẾU TRONG GIA CÔNG NÓNG

I. An toàn trong sản xuất đúc

II. An toàn khi làm việc trên các máy rèn, dập

III. An toàn trong nhiệt luyện , hóa nhiệt luyện kim

IV. An toàn trong mạ, sơn

V. An toàn khi hàn và cắt kim loại

CHƯƠNG 4. AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CẮT GỌT

A. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA CÔNG CẮT GỌT

I. Đặc điểm

II. Các yếu tố nguy hiểm thường xảy ra khi gia công cắt gọt

B. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CHỦ YẾU TRONG GIA CÔNG CẮT GỌT

I. Yêu cầu chung về an toàn của máy cắt gọt kim loại

II. An toàn trong sử dụng các dụng cụ cầm tay

III. An toàn khi gia công trên máy tiện

IV. An toàn khi gia công trên máy phay

V. An toàn khi gia công máy bào, sọc, chuốt

VI. An toàn khi gia công trên máy mài

VII. An toàn khi gia công trên máy khoan

VIII. An toàn khi gia công trên máy cưa đĩa

IX. Gia công trên máy CNC

Biển báo an toàn

Các biển báo

Tài liệu tham khảo

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook