Bài giảng CÔNG NGHỆ ĐÓNG MỚI TÀU THỦY

Capture

 

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU VÀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU

1.1 Quá trình thi công đóng mới

1.2 Phân loại nhà máy đóng tàu

1.3 Phân loại phân xưởng của nhà máy đóng tàu

1.4 Chọn địa điểm nhà máy đóng tàu

1.5 Sơ đồ bố trí các phân xưởng của nhà máy đóng tàu

1.6 Những vấn đề cơ bản khi thiết kế phân xưởng gia công chi tiết

CHƯƠNG 2. PHÓNG DẠNG

2.1 Phương pháp phóng dạng

2.2 Sàn phóng dạng cổ điển

2.3 vẽ tuến hình tàu

2.4 Dựng và khai triển các đường cong dạng vỏ

2.5 Khai triển các đường cong dạng vỏ

2.6 Khai triển tôn vỏ bao

CHƯƠNG 3. LÀM DƯỠNG, LẤY DẤU VÀ CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

3.1 Làm dưỡng

3.2 Lấy dấu

3.3 Chuẩn bị và xử lý vật liêu

CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ĐÓNG MỚI

4.1 Nguyên tắc phân chia tàu thành các phân, tổng đoạn

4.2 Các phương pháp lắp ráp thân tàu trên triền

4.3 Các phương pháp tổ chức thi công đóng mới

CHƯƠNG 5. GIA CÔNG CHẾ TẠO CHI TIẾT

5.1 Phân loại nhóm chi tiết

5.2 Công nghệ cắt kim loại

5.3 Công nghệ uốn tôn và thép hình

CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN CỤM CHI TIẾT

6.1 Phân loại cụm chi tiết theo nhóm

6.2 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết thanh

6.3 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết khung

6.4 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết tấm

CHƯƠNG 7. QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN PHÂN ĐOẠN

7.1 Thiết bị lắp ráp phân đoạn

7.2 Quy trình lắp ráp và hàn phân đoạn phẳng

7.3 Quy trình lắp ráp và hàn phân đoạn khối

CHƯƠNG 8. QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN TỔNG ĐOẠN

8.1 Thiết bị lắp ráp tổng đoạn

8.2 Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn từ các phân đoạn

8.3 Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn mút

CHƯƠNG 9. QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN THÂN TÀU TRÊN TRIỀN

9.1 Lắp ráp thân tàu từ các tổng đoạn

9.2 Kiểm tra chất lượng đường hàn và thử kín nước

9.3 Sơn tàu

CHƯƠNG 10. HẠ THỦY

10.1 Các phương pháp hạ thủy

10.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hạ thủy

10.3 Các thiết bị hạ thủy bằng đà trượt, máng trượt

10.4 Các phương pháp hạn chế dịch chuyển của tàu trong quá trình hạ thủy

10.5 Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hạ thủy tàu

10.6 Quy trình hạ thủy tàu trên đà trượt máng trượt

Tài liệu tham khảo

 

 

4/5 - (6 bình chọn)

Bình luận với Facebook