VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ- PGS. TRẦN HỮU QUẾ

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ- PGS. TRẦN HỮU QUẾ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

 Chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đang dần dần được chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng thời thích ứng với thực tế sản xuất. Năm 2003 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình khung cho các ngành đào tạo.

 Cuốn vẽ kỹ thuật cơ khí lần này được biên soạn lại theo chương trình khung đó và theo các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được soát xét chuyển đổi từ các Tiêu chuẩn Quốc tế. Các nội dung về ” Lập bản vẽ bằng máy tính điện tử” được tích hợp với các nội dung của vẽ kỹ thuật truyền thống.

 

 

VẼ CƠ KHÍ 2

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 10. Vẽ quy ước bánh răng và lò xo

10.1. Khái niệm chung về bánh răng

10.2. Vẽ quy ước bánh răng trụ

10.3. Vẽ quy ước bánh răng côn

10.4. Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

10.5. Bản vẽ chế tạo bánh răng

10.6. Đo vẽ bánh răng

10.7. Cơ cấu bánh cóc

10.8. Bộ truyền đĩa xích

10.9. Lò xo

10.10. Sử dụng CAD

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 11. Dung sai và nhám bề mặt

11.1. Dung sai và lắp ghép

11.2. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt

11.3. Nhám bề mặt

11.4. Ghi kích thước và nhám bề mặt trên CAD

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 12. Bản vẽ chi tiết

12.1. Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

12.2. Nội dung của bản vẽ chi tiết

12.3. Hình biểu diễn của chi tiết

12.4. Kết cấu hợp lý của chi tiết

12.5. Kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết

12.6. Vật liệu thường dùng để chế tạo chi tiết

12.7. Khung tên

12.8. Cách gấp bản vẽ

12.9. Bản vẽ phác chi tiết

12.10. Đọc bản vẽ chi tiết

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 13. Bản vẽ lắp

13.1. Khái niệm

13.2. Hình biểu diễn trên bản vẽ lắp

13.3. Kích thước ghi trên bản vẽ lắp

13.4. Bảng kê và chú dẫn chi tiết

13.5. Kết cấu của bộ phận lắp

13.6. Lập bản vẽ lắp

13.7. Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

13.8. Bản vẽ lắp và tách chi tiết trong CAD

13.9. Vẽ thiết kế

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 14. Bản vẽ khai triển, hàn và kết cấu kim loại

14.1. Bản vẽ khai triển

14.2. Bản vẽ hàn

14.3. Mối nối dán, gấp và ép

14.4. Bản vẽ kết cấu kim loại

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 15. Sơ đồ

15.1. Sơ đồ động

15.2. Sơ đồ hệ thống điện

15.3. Sơ đồ hệ thủy lực khí nén

15.4. Sơ đồ lưu trình các thiết bị của quá trình công nghệ

15.5. Lưu đồ thuật toán

15.6. Thành lập bản vẽ điện tử

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

Chương 16. Bản vẽ xây dựng

16.1. Khái niệm chung

16.2. Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

16.3. Trang thiết bị kỹ thuật

16.4. Thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

Tiêu chuẩn trích dẫn và tham khảo

1. Tiêu chuẩn Việt Nam

2. Tiêu chuẩn Quốc tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
MỤC LỤC

 

Link Tham Khảo

 

 

 

4.2/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook