VẬT LIỆU KỸ THUẬT- ThS. LÊ VĂN CƯƠNG

VẬT LIỆU KỸ THUẬT- ThS. LÊ VĂN CƯƠNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẬT LIỆU KỸ THUẬT

 

 Trang bị kiến thức cơ bản về cấu trúc , tổ chức và tính chất kim loại. Các phương pháp gia công nhiệt luyện áp dụng cho các kim loại

Các loại vật liệu kim loại: công dụng, thành phần, tính chất và ký hiệu.

 Hiểu các quy quy luật chuyển biến cơ bản của kim loại. Biết chọn và thay thế vật liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau. Lập được các quy trình gia công nhiệt luyện cho các chi tiết điển hình. Hiểu được ký hiệu các vật liệu kim loại cơ bản.

 

 

VẬT LIỆU KỸ THUẬT

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỤC LỤC
BÀI MỞ ĐẦU

PHẦN 1. VẬT LIỆU HỌC CƠ SỞ

Chương 1. Cấu tạo tinh thể

Chương 2. Kết tinh từ thể lỏng của kim loại

Chương 3. Cấu tạo hợp kim và giản đồ trạng thái

Chương 4. Biến dạng dẻo và cơ tính của kim loại

PHẦN 2. NHIỆT LUYỆN THÉP

Chương 5. Giản đồ trạng thái sắt- cacbon

Chương 6. Các chuyển biến xảy ra khi nung và làm nguội thép

Chương 7. Các phương pháp nhiệt luyện thép

Chương 8. Hóa bền bề mặt thép

PHẦN 3. CÁC VẬT LIỆU KIM LOẠI

Chương 9. Gang và nhiệt luyện gang

Chương 10. Thép cacbon

Chương 11. Thép hợp kim

Chương 12. Hợp kim màu

CÂU HỎI ÔN THI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook