VẬT LIỆU CƠ KHÍ- KS. NGUYỄN THỊ YÊN

VẬT LIỆU CƠ KHÍ- KS. NGUYỄN THỊ YÊN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẬT LIỆU CƠ KHÍ

 

 Đối tượng sử dụng giáo trình này là những học sinh trung học bắt đầu vào trung cấp, do hạn chế về kiến thức kỹ thuật nên sự tiếp nhận kiến thức mới rất khó khăn đặc biệt các khái niệm thuật ngữ mang tính chuyên ngành hoặc kiến thức mang tính nghiên cứu trong chương trình đại học. Để đạt được mục đích của môn học trong thời gian ngắn giúp cho người đọc dễ học, dễ hiểu và biết cách  ứng dụng thực tế cũng như phục vụ  kiến thức cho các môn học khác đảm bảo tính liên thông với chương trình đại học.

 Bằng kinh nghiệm giảng dạy gần 30 năm trên cơ sở các bài giảng nhiều năm tại trường Trung học Công nghiệp Hà Nội cũng như tham khảo các giáo trình đại học và giáo trình tham khảo khác trong nước cũng như ngoài nước của môn học vật liệu và môn học khác có liên quan, chúng tôi có gắng lựa chọn nội dung cơ bản nhất của môn học nhưng  vẫn đảm bảo tính logic, tính chất khoa học và các kiến thức thông tin cần thiết  và cập nhật về các vật liệu truyền thống cũng như vật liệu mới mà thế giới đang dùng. Đồng thời cuốn sách này chúng tôi đã lựa chọn kiến thức để đưa  thêm phần phụ lục để nhằm mục đích minh họa và củng cố cho người đọc hiểu tốt hơn các lý thuyết cơ bản trong giáo trình và biết sử dụng nó để phục vụ cho các môn học khác liên quan đến vật liệu.

 

 

vật liệu

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chương mở đầu: Khái niệm về vật liệu và môn học vật liệu

PHẦN 1: VẬT LIỆU HỌC CƠ SỞ

Chương 1. tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu

1.1. Tính chất của vật liệu

1.2. Cấu tạo của vật liệu

1.3. Bài tập ứng dụng về mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của vật liệu

Chương 2. Giản đồ trạng thái

2.1. Khái niệm về giản đồ trạng thái

2.2. Giản đồ trạng thái

Chương 3. Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện

3.1. Nhiệt luyện

3.2. Hóa nhiệt luyện

3.3. Bài tập ứng dụng

PHẦN 2:
CÁC LOẠI VẬT LIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG NGÀNH CƠ KHÍ

Chương 4. Thép

4.1. Khái niệm

4.2. Phân loại và ký hiệu thép

4.3. Các loại thép và công dụng của chúng trong ngành cơ khí

4.4. Bài tập ứng dụng

Chương 5. Gang

5.1. Khái niệm về gang

5.2. Các loại gang Grafit thường dùng trong ngành cơ khí

5.3. Bài tập ứng dụng

Chương 6. Hợp kim cứng và hợp kim màu

6.1. Hợp kim cứng

6.2. Nhôm và hợp kim nhôm

6.3. Đồng và hợp kim đồng

6.4. Chì, thiếc và những hợp kim trên cơ sở của chúng

6.5. Hợp kim làm ổ trượt

Chương 7. Các vật liệu khác và xu thế phát triển vật liệu ngày nay

7.1. Vật liệu phi kim loại thường dùng

7.2. Xu thế phát triển Vật liệu ngày nay

ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook