TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, yêu cầu về thiết kế và chế tạo các loại máy trục ngày càng nhiều và cấp bách.

 

Cuốn ” Tính toán máy trục” ra đời nhằm đáp ứng một phần yêu cầu đó, cho các cán bộ kỹ thuật có tài liệu để thiết kế, tính toán các loại máy trục.

 

Cuốn sách trình bày những nguyên tắc cơ bản về tính toán các cơ cấu và cơ cấu kim loại của các máy trục thông dụng. Sau phần lý thuyết có phần ví dụ tính toán các máy trục.

 

Cuốn sách dùng cho các cán bộ kỹ thuật để thiết kế, tính toán và sử dụng máy trục. Ngoài ra nó còn có thể giúp ích cho các học sinh đại học kỹ thuật khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

 

 

 

tính toán

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU MÁY TRỤC
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

§1. Các chế độ làm việc

§2. Chế độ tải trọng tính toán

§3. Ứng suất cho phép

§4. Tính toán hiệu suất

CHƯƠNG 2:
TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN CỦA
CÁC CƠ CẤU MÁY TRỤC

§1. Móc treo

§2. Dây

§3. Tang

§4. Ròng rọc- Đĩa xích

§5. Palang

§6. Phanh hãm

§8. Phần dẫn động

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU MÁY TRỤC

§1. Cơ cấu nâng

§2. Cơ cấu thay đổi tầm với

§3. Cơ cấu di chuyển

§4. Cơ cấu quay

CHƯƠNG 4: TÍNH ĐỨNG VỮNG CỦA MÁY TRỤC

§1. Tính đứng vững khi có vật nâng

§2. Tính đứng vững bàn chân, khi không có vật nâng

§3. Tính đứng vững dưới tác dụng các lực quán tính tiếp tuyến

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook