THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SÔNG NHIỄM MẶN CHO XÃ VĨNH HẢI HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC TRĂNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SÔNG NHIỄM MẶN CHO XÃ VĨNH HẢI HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC

TRĂNG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SÔNG NHIỄM MẶN CHO XÃ VĨNH HẢI HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC TRĂNG

 

 Nước là nhu cầu sống tất yếu của mọi sinh vật, nếu không có nước thì cuộc sống trên Trái đất không thể tồn tại được. Và trong đời sống cũng vậy, nước vô cùng quan trọng trong sinh hoạt và sản xuất của con người. Hiện nay, nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt hằng ngày và đặc biệt là sức khỏe của con người. Do đó nước sạch và vệ sinh môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm không chỉ ở phạm vi một quốc gia, một khu vực mà là trên toàn thế giới.

 

 Nếu việc sử dụng nguồn nước này kéo dài thì việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, nghiên cứu thiết kế một trạm xử lý nước cấp có thể khử được mặn và các chất ô nhiễm khác phục vụ cho nhu cầu nước sạch của người dân là vấn đề rất cấp thiết hiện nay. Do đó, tôi chọn đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước sông bị nhiễm mặn cho xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với nguồn nước đầu vào là nguồn nước của sông Mỹ Thanh chảy qua địa phương. 

 

 

sóc trăng

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

DANH SÁCH BẢNG …………………………………………. IV 
DANH SÁCH HÌNH …………………………………………… V 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………….. VI 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU…………………………………… 1 
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU………………….. 3 

2.1. Sơ lược về nước cấp và các chỉ tiêu về nước cấp……… 3 

2.1.1 Sơ lược về nước cấp……………………………………………… 3 

2.1.2 Tầm quan trọng của cấp nước……………………………….. 3 

2.1.3 Các chỉ tiêu cần quan tâm khi thiết kế hệ thống xử lý nước cấp … 4 

2.1.3.1 Các chỉ tiêu lý học………………………………………… 4 

2.1.3.2 Các chỉ tiêu hóa học …………………………………….. 6 

2.1.3.3 Các chỉ tiêu sinh học……………………………………. 11 

2.1.4 Các thành phần cơ bản và các tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống cấp nước… 12 

2.1.4.1 Các thành phần cơ bản của hệ thống cấp nước … 12 

2.1.4.2 Các tiêu chuẩn về nguồn nước đầu vào…………… 14 

2.1.4.3 Các tiêu chuẩn về nguồn nước đầu ra……………… 14 

2.2 Các biện pháp xử lý nước cấp………………………………………. 14 

2.2.1 Các biện pháp xử lý nước mặt ………………………………….. 14 

2.2.1.1 Quá trình keo tụ……………………………………………… 14 

2.2.1.2 Quá trình lắng………………………………………………… 18 

2.2.1.3 Quá trình lọc:………………………………………………….. 19 

2.2.1.4 Quá trình khử trùng …………………………………………24 

2.3. Biện pháp xử lý nước cấp bị nhiễm mặn ……………………… 25 

2.3.1. Khử mặn trong nước bằng phương pháp trao đổi ion… 26 

2.3.2 Khử mặn bằng phương pháp điện phân……………………… 28  

2.3.3 Khử mặn bằng phương pháp nhiệt hay chưng cất ………. 29 

CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN…… 31 

3.1. Địa điểm thực hiện ………………………………………………………. 31

3.2. Phương tiện và phương pháp thí nghiệm ……………………… 31 

CHƯƠNG 4:
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC VÀ LỰA CHỌN 
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC …………………………………. 36 

4.1. Tổng quan về xã Vĩnh Hải………………………………………………. 36 

4.1.1. Vị trí địa lí:…………………………………………………………………. 36 

4.1.2. Tình hình kinh tế xã hội………………………………………………. 36 

4.1.3. Tình hình lắp đặt, sử dụng điện và nước………………………. 37 

4.2. Đề xuất và lựa chọn phương án …………………………………….. 38 

4.2.1. Phương án 1 ……………………………………………………………… 38 

4.2.2. Phương án 2 ……………………………………………………………… 40 

4.2.3. Phương án 3 ………………………………………………………………. 42

4.3. Phân tích và lựa chọn phương án……………………………………. 43 

CHƯƠNG 5:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ…… 45 

5.1. Tính toán công suất nhà máy…………………………………………… 45 

5.2. Bể trộn thủy lực và trạm bơm cấp I…………………………………. 45 

5.2.1. Bể trộn thủy lực:…………………………………………………………. 45 

5.2.2. Trạm bơm cấp I………………………………………………………….. 49 

5.3. Bể phản ứng kết hợp bể lắng ngang……………………………….. 50 

5.3.1. Bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng ………………………………….. 50 

5.3.2. Bể lắng ngang……………………………………………………………. 53 

5.4. Bể lọc nhanh………………………………………………………………….. 57 

5.5. Cột trao đổi ion………………………………………………………………. 65 

5.6. Bể chứa…………………………………………………………………………. 80 

5.7. Đài nước……………………………………………………………………….. 81

5.8 Sân phơi bùn………………………………………………………………….. 83 

5.9. Các công trình phụ………………………………………………………… 85 

5.9.1. Tính toán các công trình chuẩn bị dung dịch phèn ……….. 85 

5.9.1.1. Bể hòa trộn phèn………………………………………………. 85 

5.9.1.2. Bể tiêu thụ………………………………………………………… 86 

5.10. Tính toán cao trình ……………………………………………………….. 88 

CHƯƠNG 6: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH…………………… 92 

6.1 Tổng giá thành hệ thống………………………………………………….. 92 

6.2 Chi phí đầu tư cho một mét khối nước cấp ………………………. 92 

6.3 Giá thành xử lý một mét khối nước cấp……………………………. 92 

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT……………………… 93 

7.1. Kết luận………………………………………………………………………….. 93 

7.2. Đề xuất…………………………………………………………………………… 93 

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 94 
PHỤ LỤC………………………………………………………………. 101 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook