NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN – LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG

TRUNG SƠN – LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN – LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH 

 

 Theo ước tính, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 20 tỉ viên gạch. Với đà phát triển này, đến năm 2020, lượng gạch cần cho xây dựng là hơn 40 tỉ viên/năm. Việc sử dụng đất nung làm nguyên liệu làm mất rất nhiều đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực và phải sử dụng một lượng than hóa thạch khổng lồ; kèm theo đó là lượng củi đốt rất lớn dẫn đến chặt phá rừng, mất cân bằng sinh thái, hậu họa của thiên tai và nghiêm trọng hơn nữa là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường vật nuôi, sức khỏe con người và hậu quả để lại lâu dài.

 

 Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc chọn và thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình” là cần thiết và có ý nghĩa thực tế. Mục tiêu của đề tài nhằm: Xác định các chất thải rắn trong khai thác quá trình khai thác mỏ đá vôi Lộc Môn và hoạt động sản xuất của nhà máy xi măng Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chế tạo thử nghiệm gạch không nung từ các chất thải rắn của quá trình khai thác nguyên liệu và sản xuất xi măng của nhà máy. Tính toán chi phí và đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sản xuất gạch không nung từ nhà máy.

 

 

hòa bình

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN …………………………………………………….. 3 
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………. 6 
DANH MỤC HÌNH VẼ …………………………………………. 7 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN …………………………………. 3

1.1. KHÁI QUÁT VỀ GẠCH KHÔNG NUNG …………………………. 3 

1.1.1. Phân loại gạch không nung ……………………………………. 3 

1.1.2. Vai trò của gạch không nung trong xây dựng ………….. 5 

1.1.3. Thực trạng sản xuất gạch không nung trên

Thế giới và Việt Nam……………………………………………………….. 6 

1.1.4. Những ưu điểm và hạn chế của gạch không

nung hiện nay …………………………………………………………………. 9 

1.2. NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT GẠCH

KHÔNG NUNG …………………………………………………………………..11 

1.2.1. Chất kết dính …………………………………………………………. 11 

1.2.2. Cốt liệu …………………………………………………………………. 12 

1.2.3. Phụ gia khoáng ……………………………………………………… 14 

1.2.4. Các nguồn vật liệu khác …………………………………………. 15 

1.2.5. Nước cho sản xuất gạch không nung ………………………..15

1.3. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG … 16 

1.3.1. Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt ……………………… 16 

1.3.2. Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp …………18 

1.3.3. Sản xuất gạch không nung từ đất đá thải …………………. 19 

1.3.4. Sản xuất gạch không nung từ đá mạt ………………………. 20 

1.3.5. Sản xuất gạch không nung tự dưỡng ……………………….. 20 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………….….. 21 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU …………………….. 21 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………….. 21 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu ………………………………….. 21 

2.2.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế ………………… 22 

2.2.3. Phương pháp thực nghiệm ……………………………………… 22 

2.2.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu …………………….. 26 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN ………………………………………………………. 27 

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHAI

THÁC ĐÁ VÔI VÀ SẢN XUẤT XI MĂNG CỦA

NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN ……………………………………….. 27 

3.1.1. Sơ lược về Nhà máy xi măng Trung Sơn,

Lương Sơn, Hòa Bình ………………………………………………………… 27 

3.1.2. Quy trình công nghệ khai thác mỏ đá

vôi Lộc Môn …………………………………………………………………….. 28 

3.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng ……………………… 31 

3.1.4. Kết quả xác định các thành phần thải trong quá trình

khai thác và quá trình sản xuất xi măng …………………………….. 34 

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ

NGHIỆM GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN PHẾ

THẢI CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN ………………………..36 

3.2.1. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M1 ……………………………………………………………. 38 

3.2.2. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M2 ……………………………………………………………. 39 

3.2.3. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M3 ……………………………………………………………. 40 

3.2.4. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M4 ……………………………………………………………. 41 

3.2.5. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M5 ……………………………………………………………. 41 

3.2.6. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không

nung cấp phối M6 …………………………………………………………… 42 

3.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH

KHÔNG NUNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG

SƠN – LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH ……………………………………… 43 

3.3.1. Quy trình sản xuất gạch không nung từ

phế thải chứa đất ……………………………………………………………. 43 

3.3.2. Quy trình sản xuất gạch không nung từ đá mạt ………… 47 

3.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ ……………………………………. 50 

3.4.1. Tính chi phí sản xuất cho 1 viên gạch không

nung theo cấp phối M2 …………………………………………………… 50 

3.4.2. Tính chi phí sản xuất cho 1 viên gạch không

nung theo cấp phối M5 …………………………………………………… 52

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………….. 54 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………. 56 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook