Sổ tay và atlas đồ giá

Sổ tay và atlas đồ giá

Sổ tay và atlas đồ giá
                Sổ tay và atlas đồ giá

I. Giới thiệu Sổ tay và atlas đồ giá

Cuốn sách Sổ tay và atlas đồ giá được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

Ngoài ra làm tài liệu cho cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp khác nhau

Nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các đồ gá phục vụ cho các đề tài nghiên cứu của mình.

II. Mục lục

Chương 1. PHÂN LOẠI ĐỒ GIÁ

1.1. Đồ giá chuyên dùng

1.2. Đồ giá vạn năng – lắp ghép

1.3. Đồ giá tháo – lắp

1.4. Đồ giá vạn năng – điều chỉnh

1.5. Đồ giá vạn năng

Chương 2. CÁC CHI TIẾT CỦA ĐỒ GIÁ

Chương 3. ĐỊNH VỊ BẰNG CÁC CHỐT TỲ

Chương 4. CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT

Chương 5. CÁC CƠ CẤU: DẪN HƯỚNG, SO DAO VÀ PHÂN ĐỘ

Chương 6. TÍNH LỰC KẸP VÀ CƠ CẤU KẸP

Chương 7. TÍNH TOÁN CÁC SAI SỐ

7.1. Sai số gá đặt

7.2. Sai số chuẩn

7.3. Sai số kẹp chặt

7.4. Các ví dụ tính sai số kẹp chặt

7.5. Sai số đồ gá

7.6. Tính sai số chế tạo cho phép và đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá

Chương 8. MỘT SỐ CƠ CẤU ĐỊNH VỊ VÀ KẸP CHẠT THÔNG DỤNG

Chương 9. CƠ CẤU CHÉP HÌNH TRÊN MÁY PHAY

Chương 10. THIẾT KẾ ĐỒ GIÁ

Chương 11. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỒ GIÁ

Chương 12. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

Chương 13. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY KHOAN

Chương 14. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY

Chương 15. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY DOA

Chương 16. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY MÀI

Chương 17. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG TRÊN MÁY CHUỐT.

Chương 18. ĐỒ GIÁ GIA CÔNG BÁNH RĂNG

Chương 19. ĐỒ GA KIỂM TRA

Chương 20. NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN CỦA ĐỒ GIÁ

DOWNLOAD

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook