Sách học vẽ kỹ thuật

Sách học vẽ kỹ thuật

Sách học vẽ kỹ thuật
                     Sách học vẽ kỹ thuật

I. Giới thiệu sách học vẽ kỹ thuật

Nội dung của cuốn sách được chia làm ba phần:

  • Phần một: Các bài học, là phần chính của cuốn sách. Phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật chủ đề của kênh hình trực quan sinh động. Các bài tập thực hành đa dạng với các bản vẽ của thực tế sản xuất.
  • Phần hai: Ôn tập, gồm nhiều bài tập giúp người học củng cố các bài học ở phần một. Các giáo viên có thể chọn một số bài tập của phần này làm bài kiểm trả.
  • Phần ba: Gợi ý và trả lời, bao gồm các gợi ý và trả lời các câu hỏi của phần một và các bài tập của phần hai

Cuốn Sách học vẽ kỹ thuật được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng công nhân kỹ thuật, đào tạo hệ dài hạn và ngắn hạn trong các trường, lớp, cơ sở sản xuất và trung tâm dạy nghề.

II. Mục lục

Phần một. CÁC BÀI HỌC

Bài 1. Vật liệu và dụng cụ vẽ

Bài 2. Các nét vẽ

Bài 3. Hình chiếu của vật thể

Bài 4. Lập bản vẽ các hình chiếu

Bài 5. Ghi kích thước

Bài 6. Chi tiết dạng lăng trụ

Bài 7. Chi tiết đối xứng

Bài 8. Chi tiết dạng tròn xoay

Bài 9. Nối tiếp hai đường thẳng

Bài 10. Hình cắt

Bài 11. Vẽ ren theo quy ước

Bài 12. Mặt cắt

Bài 13. Bản vẽ chi tiết

Bài 14. Nối tiếp hai đường tròn

Bài 15. Bản vẽ lắp

Phần hai. ÔN TẬP

Bài 1. Sử dụng dụng cụ vẽ

Bài 2. Áp dụng các nét vẽ

Bài 3. Tìm hình chiếu của vật thể

Bài 4. Vẽ phác

Bài 5. Vẽ các hình chiếu và ghi kích thước

Bài 6. Đọc bản vẽ các hình chiếu

Bài 7. Vẽ ba hình chiếu

Bài 8. Đọc bản vẽ chi tiết

Bài 9. Vẽ nối tiếp hai đường thẳng

Bài 10. Vẽ hình cắt

Bài 11. Vẽ ren theo quy ước

Bài 12. Vẽ mặt cắt

Bài 13. Bản vẽ chi tiết

Bài 14. Vẽ nối tiếp hai đường tròn

Bài 15. Bản vẽ lắp

Phần 3. GỢI Ý VÀ TRẢ LỜI

A. Phần các bài học

B. Phần ôn tập

DOWNLOAD

 

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook