Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

I. Giới thiệu Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Cuốn sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp tiên tiến được viết để phục vụ các đối tượng:

 • Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
 • Các cán bộ quản lý bảo dưỡng
 • Các cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng hoặc sản xuất – bảo dưỡng

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến được cấu trúc theo hai lớp: lớp cơ bản và nguyên lý, lớp kiến thức chuyên sâu cung cấp cơ sở lý thuyết cho quản lý và kỹ thuật bảo dưỡng.

II. Mục lục

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG

I. BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN LÀ GÌ?

II. TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN?

III. BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

PHẦN 2. CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU

 1. 5S trong bảo dưỡng công nghiệp
 2. Bản chất hoạt động và quá trình hỏng của thiết bị
 3. Bảo dưỡng sửa chữa (bảo dưỡng hỏng máy)
 4. Bảo dưỡng phòng ngừa
 5. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ quản lý bảo dưỡng)
 6. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng)
 7. Một ví dụ về lựa chọn thiết bị chẩn đoán tình trạng tại trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam
 8. Hệ thống trao đổi thông tin
 9. Hiệu suất tổng thể (GER)
 10. Cấu trúc hồ sơ kỹ thuật
 11. Cấu trúc hồ sơ thiết bị
 12. Xây dựng hồ sơ thiết bị và cơ sở dữ liệu bảo dưỡng
 13. Cập nhập tài liệu bảo dưỡng
 14. Tự kiểm toán bảo dưỡng
 15. Lý thuyết phân tích chức năng
 16. Quản lý tài chính bảo dưỡng dựa trên tình trạng
 17. Tổ chức bảo dưỡng
 18. Hệ thống Giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị bằng kỹ thuật dao động máy
 19. Ví dụ ứng dụng và triển khai TPM ở công ty giấy Bãi Bằng
 20. Khái niệm và các nội dung cơ bản của TPM
 21. Lý thuyết TPM và hướng dẫn triển khai TPM
 22. Quản lý thiết bị
 23. Bảo dưỡng sản xuất và an toàn
 24. Giám sát tình trạng thiết bị
 25. Chú giải giao diện phần mềm kế toán bảo dưỡng
 26. Kaizen

DOWNLOAD

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook