SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ

SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ

 

 

SỔ TAY VÀ ATLAT

 

 

Một trong những nhiệm vụ chính của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo các trang bị công nghệ ( đồ gá và dụng cụ phay). Thiết kế và chế tạo các trang thiết bị công nghệ có thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10- 15% giá thành sản phẩm. Chi phí cho thiết kế và chế tạo đồ gá chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí cho trang thiết bị công nghệ. Như vậy đồ gá có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất.

 

Để phục vụ cho việc phát triển của ngành cơ khí chúng ta phải đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế sản xuất.

 

Một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo là các tài liệu tham khảo, đặc biệt là các loại sổ tay tra cứu.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết đó trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất chúng tôi biên soạn cuốn” Sổ tay và atlas đồ gá”. Cuốn sách này được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn học, tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm tài liệu cho cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp.

 

Nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng có thể dùng làm tài liệu để thiết kế và chế tạo các đồ gá phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.

 

Do biên soạn lần đầu nên cuốn sách chắc còn những sai sót về các mặt. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bính để lần tái bản sau cốn sách được hoàn chỉnh hơn.

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook