SÁCH HỌC VẼ KỸ THUẬT- TRẦN HỮU QUẾ

SÁCH HỌC VẼ KỸ THUẬT

 

 

SÁCH HỌC VẼ

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH SÁCH HỌC VẼ KỸ THUẬT

 

Nền kinh tế nước ta đang trên đường phát triển và hội nhập. Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đòi hỏi không ngừng nâng cao tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo.

 

Những năm gần đây, các trường, lớp dạy nghề ngày càng mở rộng quy mô đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay các tài liệu để phục vụ giảng dạy và học tập rất thiếu, chưa phù hợp với đối tượng đào tạo, nhất là đối với công nhân học nghề.

 

Cuốn sách Học Vẽ kỹ thuật này được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng công nhân kỹ thuật, đào tạo hệ dài hạn trong các trường, lớp, cơ sở sản xuất và trung tâm dạy nghề.

 

Nội dung cuốn sách với dung lượng khoảng 45 tiết đến 60 tiết, gồm 3 phần:

Phần 1: Các bài học, gồm 15 bài, là phần chính của cuốn sách. Mỗi bài học có một tiết lý thuyết và ba tiết bài  tập thực hành. Phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật chủ đề với kênh hình trực quan sinh động. Các bài tập thực hành đa dạng với các bản vẽ của thực tế sản xuất.

Đối với hệ đào tạo ngắn hạn, có thể giảm bớt các bài tập thực hành vẽ như bài tập thực hành 2, 9, 14,…

Phần 2: Ôn tập, gồm nhiều bài tập giúp người đọc củng cố các bài học ở phần một. Các giáo viên có thể chọn một số bài tập của phần này làm bài tập kiểm tra.

Phần 3: Gợi ý và trả lời, bao gồm các gợi ý và trả lời các câu hỏi của phần một và của phần hai. Phần này giúp người học tự kiểm tra, đánh giá các kiến thức đã thu thập được.

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook