Bài tập nguyên lý máy

Bài tập nguyên lý máy

Bài tập nguyên lý máy
              Bài tập nguyên lý máy

I. Giới thiệu bài tập nguyên lý máy

Cuốn “Bài tập nguyên lý máy” là tài liệu học tập dùng cho ngành cơ khí chế tạo máy, máy chính xác, rèn dập, ôtô, máy kéo,…

Các bài tập được chọn lọc cho vừa sát nội dung giáo trình. Một số bài tập cáo thể hợp thành một bài tập lớn và một số khác đã tranh thủ kết hợp ôn tập lý thuyết, mà không chỉ đơn thuần rèn luyện kỹ năng tính toán thiết kế.

Có thể dùng cho học sinh các ngành không học giáo trình nguyên lý máy – mà học các giáo trình “Cơ học ứng dụng”, “Cơ học máy”, “Cơ kỹ thuật”. Ngoài ra còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu môn nguyên lý máy, cơ ứng dụng và cán bộ kỹ thuật nói chung.

II. Mục lục

Chương 1. CẤU TRÚC VÀ XẾP LOẠI CƠ CẤU

1.1. Xếp loại khớp động

1.2. Vẽ lược đồ động và tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

1.3. Xếp loại cơ cấu phẳng

Chương 2. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

2.1. Xác định vị trí và vẽ quỹ đạo các điểm trên cơ cấu phẳng

2.2. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu bằng họa đồ vectơ loại hai

2.3. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai bằng phương pháp hình học

2.4. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại ba

2.5. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời

Chương 3. PHÂN TÍCH LỰC TRÊN CƠ CẤU PHẲNG

3.1. Tính lực quán tính trên cơ cấu

3.2. Tính áp lực khớp động của cơ cấu và mômem cân bằng trên khâu dẫn

3.3. Tính áp lực khớp động của cơ cấu bằng phân lực trực tiếp

Chương 4. CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ LÀM ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY

Chương 5. MA SÁT VÀ HIỆU SUẤT

Chương 6. CÂN BẰNG MÁY

Chương 7. CƠ CẤU  BỐN KHÂU PHẲNG

Chương 8. CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG

Chương 9. CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN

Chương 10. HỆ BÁNH RĂNG

Chương 11. CƠ CẤU CAM

Chương 12. MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢP

DOWNLOAD

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook