NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY THAN VÀNG DANH TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY THAN VÀNG DANH TỈNH QUẢNG NINH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY THAN VÀNG DANH TỈNH QUẢNG NINH

 

Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một vấn đề vô cùng cấp bách của mọi quốc gia vì nó liên quan đến vấn đề sống còn của toàn nhân loại. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Công nghiệp khai thác khoáng sản nói chung và khai thác than nói riêng hiện đang đóng góp một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, khai thác than cũng là ngành công nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường khá lớn về nhiều mặt gồm có: Tiếng ồn, bụi, nước thải và hủy hoại cảnh quan môi trường. Nước thải từ quá trình khai thác than thường có pH thấp, hàm lượng cặn lơ lửng và kim loại nặng như Fe và Mn cao.

 

Nhằm giải quyết những vấn đề trên nội dung được lựa chọn của luận văn với tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty than vàng danh tỉnh Quảng Ninh sẽ nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải mỏ than phù hợp nhất trên có sở đó sẽ làm cho mô hình để nhân rộng cho các mỏ than khác trong toàn ngành than.

 

 

quảng ninh

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1.
Tổng quan về công nghệ khai thác than và các
tác động môi trường

1.1. Phát triển bền vững liên quan đến tài nguyên

khoáng sản và môi trường

1.1.1. Khái niệm phát triển bền vững

1.1.2. Công nghệ khai khoáng liên quan mật thiết

đến tài nguyên và môi trường

1.2. Hiện trạng công nghệ khai thác, sàng tuyển than

và các tác động môi trường

1.2.1. Công nghệ khai thác, sàng tuyển than và môi trường

1.2.2. Đánh giá tác động môi trường trong khai thác và chế biến than

1.2.2.1. Đánh giá tác động môi trường không khí

1.2.2.2. Đánh giá các tác động môi trường nước

1.2.2.3. Đánh giá các tác động đến quá trình sử dụng đất

1.2.2.4. Đánh giá các tác động đến hệ sinh thái cảnh quan

1.2.3. Tình hình môi trường ngành than Việt Nam

1.3. Các giải pháp giảm thiểu chất thải trong quá trình

khai thác và chế biến than

1.3.1. Các giải pháp quản lý giảm thiểu chất thải trong quá trình khai thác

1.3.2. Thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn của ngành khai thác than Việt Nam

1.3.3. Hiện trạng sản xuất và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Chương 2.
Qúa trình hình thành nước thải mỏ than và
các phương pháp xử lý

2.1. Qúa trình hình thành nước thải mỏ than và các

phương pháp xử lý

2.2. Phương pháp xử lý chủ động

2.3. Phương pháp xử lý thụ động

2.3.1. Đầm lầy nhân tạo

2.3.2. Mương đá vôi yếm khí

2.3.3. Hệ thống tạo tính kiềm liên tục

2.3.4. Hồ đá vôi

2.3.5. Kênh đá vôi hở

2.3.6. Xử lý sinh học

2.3.7. Giếng đá vôi

2.3.8. Xử lý cát đá vôi

2.3.9. So sánh các hệ thống xử lý thụ động

2.4. Đánh giá về hai phương pháp xử lý nước thải mỏ

Chương 3.
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải mỏ
than vàng danh

3.1. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải mỏ than Vàng danh

3.2. Tính toán các hạng mục công nghệ chính của hệ thống xử lý

3.2.1. Bể pha dung dịch sữa vôi

3.2.2. Bể phản ứng oxy hóa, trung hòa và kết tủa

3.2.3. Bể phản ứng keo tụ và tạo bông

3.2.4. Bể pha dung dịch keo tụ

3.2.5. Tính bể lắng ngang lớp mỏng

3.2.6. Tính bể chứa và nến bùn

3.2.7. Thiết bị lọc ép cặn

Chương 4. Tính toán chi phí và lợi ích

4.1. Khái quát chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải

4.1.1. Khái quát chi phí thiết bị

4.1.2. Khái quát chi phí xây dựng

4.2. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải

4.2.1. Cơ sở tính toán

4.2.3. Chi phí vận hành

Chương 5. Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook