NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯỢC RO TRONG KHỬ MẶN VÀ PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO CÁC VÙNG DUYÊN HẢI VÀ HẢI ĐẢO

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯỢC RO TRONG KHỬ MẶN VÀ PHỤC VỤ CẤP NƯỚC

CHO CÁC VÙNG DUYÊN HẢI VÀ HẢI ĐẢO

 

 I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯỢC RO TRONG KHỬ MẶN VÀ PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO CÁC VÙNG DUYÊN HẢI VÀ HẢI ĐẢO 

 

 Nước sạch đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người, mọi hoạt động sinh tồn và phát triển của con người đều cần đến nước sạch. Việc thiếu nước ngọt không những ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe của con người mà nó có thể ảnh hưởng đến tình hình xã hội của một cộng đồng dân cư sống trong khu vực. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bền vững của bất kỳ một quốc gia. Nhận thức được điều này, Đảng và nhà nước ta từ lâu đã coi nhu cầu nước sạch là một nhu cầu thiết yếu đối với người dân, hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được chi ra nhằm mục đích đưa nước sạch đến với từng người dân, tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn đang gặp phải những khó khăn rào cản về khoảng cách địa lý, địa hình.

 Với mục đích đưa ra các giải pháp kỹ thuật góp phần cải thiện tình hình thiếu hụt nước tại những vùng khó khăn về nước ngọt như vùng hải đảo và ven biển, đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) trong khử mặn phục vụ cấp nước cho các vùng duyên hải và hải đảo” hy vọng đóng góp nhỏ bé của mình trong việc cung cấp nước sạch cho vùng ven biển, hải đảo và vùng nước nhiễm mặn. 

 

duyên hải và hải đảo

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan tài nguyên nước của thế giới

1.1.1. Tổng quan về trữ lượng và phân bố nước trên trái đất

1.1.1.1. Tổng trữ lượng nước trên trái đất

1.1.1.2. Nước mặt

1.1.1.3. Nước ngầm

1.1.2. Các vấn đề ảnh hưởng đến tài nguyên nước

1.1.2.1. Hạn hán

1.1.2.2. Ngập lụt

1.1.2.3. Sự úng nước

1.1.2.4. Nước ngọt bị ô nhiễm

1.2. Tổng quan về tài nguyên nước của Việt Nam

1.2.1. Tiềm năng tài nguyên nước của Việt Nam

1.2.1.1. Tiềm năng về nguồn nước mặt

1.2.1.2. Tiềm năng về nguồn nước ngầm

1.2.2. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước và

tiềm năng của các nguồn nước ngọt tại Việt Nam

1.2.3. Những thách thức về nhu cầu sử dụng nước

1.2.3.1. Nhu cầu dùng nước tăng lên mạnh mẽ

1.2.3.2. Cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước

1.2.3.3. Tác động của biến đối khí hậu toàn cầu

1.3. Vấn đề khử mặn từ nước biển đối với các vùng

ven biển và hải đảo 

1.3.1. Tầm quan trọng của việc khử muối trong nước

biển đối với các vùng ven biển và hải đảo

1.3.2. Những phương thức khử muối trong nước đơn giản

1.3.2.1. Lọc nước mặn bằng than đước 

1.3.2.2. Khử mặn bằng nhiệt mặt trời 

1.3.2.3. Khử mặn bằng chưng cất đơn

1.3.3. Những phương pháp khử muối hiện đại

1.3.3.1. Phương pháp chưng cất 

1.3.3.2. Công nghệ màng 

CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÔNG NGHỆ THẨM
THẤU NGƯỢC RO 

2.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình thẩm thấu ngược 

2.2. Cấu trúc hóa học của màng RO

2.3 . Các loại thiết bị màng RO dùng trong công nghiệp

2.3.1. Dạng tấm

2.3.2. Thiết bị dạng xoắn ốc

2.3.3. Dạng ống

2.3.4. Dạng ống sợi rỗng

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến qúa trình thẩm thấu ngược 

2.4.1. Cấu trúc dung dịch

2.4.2. Bản chất điện ly

2.4.3. Áp suất làm việc

2.4.4. Nồng độ dung dịch

2.4.5. Màng bán thấm

2.5. Lý thuyết về lọc màng RO

2.5.1. Kiểm soát chuyển khối màng

2.5.2. Kiểm soát chuyển khối lớp đóng cặn

2.6. Ưu nhược điểm của công nghệ thẩm thấu ngược RO 

2.6.1. Những ưu điểm của hệ thống

2.6.2. Những nhược điểm của của hệ thống RO

2.7. Quá trình tính toán cơ bản 

2.8. Thiết kế hệ thống 

2.8.1. Quá trình tiền xử lý

2.8.2. Quá trình thẩm thấu ngược

CHƯƠNG 3 
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ MUỐI TRONG NƯỚC
CỦA CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯỢC (RO) 

3.1. Mục đích nghiên

3.2. Đối tượng nghiên cứu

3.3. Các phương pháp nghiên cứu 

3.4. Thiết bị thí nghiệm 

3.4.1. Thiết bị thẩm thấu ngược OIA/EV của hãng ElettronicaVenneta

3.4.2. Máy đo độ mặn và máy đo pH

3.5. Xác định các thông số tối ưu cho thiết bị màng trên cơ

sở phương pháp mô hình hóa thực nghiệm

3.6. Kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả 

3.6.1. Mô tả thí nghiệm và số liệu thí nghiệm

3.6.2. Phân tích số liệu thí nghiệm

3.6.2.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng

nước được khử mặn

3.6.2.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất xử lý

CHƯƠNG 4.
ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ KHỬ MẶN CẤP NƯỚC
CHO CÁC VÙNG DUYÊN HẢI VÀ HẢI ĐẢO

4.1. Đề xuất công nghệ xử lý nước nhiễm mặn cấp cho các

vùng hải đảo và ven biển ở Việt Nam

4.1.1. Đặc trưng của nguồn nước

4.1.2. Đề xuất sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

4.1.3. Thiết kế công nghệ hệ thống thẩm thấu ngược trên cơ

sở phần mềm winflow 2004

4.2. Đề xuất công nghệ xử lý nước cấp cho các vùng nước lợ

4.2.1. Đặc trưng của nguồn nước

4.2.2. Đề xuất sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

KẾT LUẬN
PHẦN PHỤ LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook