Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 

 

Nghiên cứu, đề xuất công nghiệp xử lý nước thải thích hợp cho các bệnh viện quy mô vừa và lớn. Ứng dụng nghiên cứu trên thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM

 

Nghiên cứu được tiến hành thực tế tại một số trạm xử lý nước thải hiện hữu của các bệnh viện tại TP. HCM có quy mô trên 100 giường. Các mẫu thí nghiệm phân tích được thực hiện tại khoa Công nghệ môi trường, trường Đại học nông lâm. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 03/2005 đến 06/2005.

 

Áp dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện với quy mô vừa và lớn.

 

 

đại học

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Chương 1. Mở đầu

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.Phạm vi nghiên cứu

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Chương 2. Tổng quan

2.1. Tổng quan ngành y tế TP. HCM

2.2. Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải bệnh viện

2.3. Tổng quan bệnh viện đại học y dược TP. HCM

2.3.1. Vị trí địa lý

2.3.2. Quy mô bệnh viện đại học y dược TP. HCM

Chương 3.
Nội dung và phương pháp nghiên cứu

3.1. Nội dung nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4.
Kết quả- thảo luận

4.1. Kết quả các bệnh viện khảo sát

4.1.1. Quy mô và lưu lượng nước thải của các bệnh viện khảo sát

4.1.2. Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải của các bệnh viện khảo sát

4.2. Hiệu quả xử lý của một số dây chuyền công nghệ hiện hữu

4.2.1. Hiệu quả xử lý của một số dây chuyền công nghệ hiện hữu

4.2.2. Nhận xét

4.2.3. Lựa chọn công nghệ

4.3. Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình đơn vị

4.3.1. Bệnh viện Nhiệt đới

4.3.2. Bệnh viện 175

4.4. Kết quả khảo sát bệnh viện đại học y dược TP. HCM

4.4.1. Nước thải

4.4.2. Hệ thống thoát nước

4.5. Thí nghiệm khử trùng

Chương 5.
Đề xuất công nghệ- thiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải công suất
500 m3/ ngày- bệnh viện đại học y dược TP. HCM

5.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý

5.2. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý

5.2.1. Phương án I

5.2.2. pHƯƠNG ÁN ii

5.3. Tính toán kinh tế

Chương 6.
Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận

6.2. Kiến nghị

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC I TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
PHỤ LỤC II. NỘI DUNG TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM KHỬ TRÙNG
PHỤ LỤC III. HÌNH ẢNH
PHỤ LỤC IV TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook