NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BỀN VỮNG CHO HKU CÔNG NGHỆ ĐỒNG VĂN- TỈNH HÀ NAM

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BỀN VỮNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN- TỈNH HÀ

NAM

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BỀN VỮNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN- TỈNH HÀ NAM

 

 Hệ thống thoát nước mưa bền vững vận dụng triệt để các nguyên lý và chức năng của hệ sinh thái tự nhiên nhằm xây dựng hệ thống thoát nước với một nguyên lý hoàn toàn khác với các nguyên lý thoát nước mưa truyền thống lâu nay. Đó là thay vì thoát thật nhanh nước mưa ra khỏi đô thị bằng các hệ thống kênh thẳng , sâu hoặc hệ thống cống ngầm thì SUDS làm chậm lại các quá trình nêu trên và đưa nước mưa phục vụ cộng đồng với những giải pháp kỹ thuật mà trong đó sử dụng triệt để các khả năng lưu giữ và làm sạch của hệ sinh thái tự nhiên vào việc cải thiện chất lượng nước, bổ cập nguồn nước ngầm cộng với việc làm hài hòa cảnh quan thiên nhiên bảo vệ các nhóm loài sinh vật qua việc giữ gìn và tạo nơi cư trú cho chúng, trong đó, xử lý ô nhiễm do nguồn thải phân tán và chống ngập là những vấn đề chủ yếu và cấp bách.

 

 

hà nam

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Hà Nam

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Khí hậu

1.1.3. Điều kiện thủy văn

1.1.4. Mưa và các đặc tính cơ bản

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam

1.3. Giới thiệu về khu công nghiệp Đồng Văn II- Tỉnh Hà Nam

CHƯƠNG 2:
HIỆN TRẠNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC
GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC BỀN VỮNG

2.1. Hiện trạng chất lượng nước tại tỉnh Hà Nam

2.1.1. Hiện trạng nước mặt

2.1.2. Hiện trạng nước ngầm

2.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước tại KCN Đồng Văn

2.2.1. Hiện trạng thoát nước thải

2.2.2. Hiện trạng thoát nước mưa

2.3. Các giải pháp thoát nước mưa

2.3.1. Hệ thống thoát nước mưa truyền thống

2.3.2. Các giải pháp thoát nước bền vững và khả năng áp dụng

2.3.3. Phương pháp tính toán

CHƯƠNG 3:
ĐỀ XUẤT, TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC BỀN VỮNG CHO KCN ĐỒNG VĂN II

3.1. Đề xuất hệ thống nước bền vững  và tính toán

hiệu quả thoát nước

3.1.1. Vỉa hè thấm

3.1.2. Xây dựng các công trình thu nước mưa

3.1.3. Xây dựng mái nhà xanh

3.2. Đánh giá hiệu quả thoát nước bền vững với

hệ thống thoát nước truyền thống

3.2.1. Đánh giá hệ thống thoát nước truyền thống

3.2.2. Đánh giá hệ thống thoát nước bền vững

3.2.3. Đánh giá hiệu quả

3.3. Khái quát kinh tế và cơ chế chính sách

khuyến khích áp dụng

3.3.1. Chi phí thay đổi vật liệu vỉa hè

3.3.2. Chi phí xây dựng, lắp đặt công trình thu nước mưa

3.3.3. Chi phí xây dựng mái nhà xanh

3.4. Lấp quy trình vận hành và bảo dưỡng cho hệ thống

3.4.1. Quy trình vận hành và bảo dưỡng vỉa hè thấm

3.4.2. Quy trình vận hành và bảo dưỡng công trình thu nước mưa

3.4.3. Quy trình vận hành và bảo dưỡng mái nhà xanh

3.5. Đánh giá tiềm năng nhân rộng của hệ thống

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook