KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

 

 

kiểm soát chất lượng

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp thống kê.

 

Nội dung tài liệu bao gồm 9 chương:

Chương 1: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về chất lượng, đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống chất lượng.

Chương 2: Giới thiệu về kiểm soát chất lượng nói chung và kiểm soát chất lượng bằng thống kê nói riêng.

Chương 3, 4: Giới thiệu về công cụ đầu tiên của kiểm soát chất lượng bằng thống kê SQC là lấy mẫu kiểm định. Chương 3 trình bày Lấy mẫu kiểm định thuộc tính. Chương 4 trình bày Lấy mẫu kiểm định biến số. Các kế hoạch lấy mẫu kiểm định, đặc tuyến vận hành của kế hoạch cũng như các tiêu chuẩn lấy mẫu MIL STD được trình bày trong hai chương này.

Chương 5: Trình bày nhánh thứ 2 của kiểm soát chất lượng bằng thống kê là kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC giới thiệu các công cụ kiểm soát quá trình như lưu đồ quá trình, bảng thu thập dữ liệu, tần số, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, kiểm đồ.

Chương 6: Phân tích năng lực quá trình với các nội dung về chỉ số năng lực quá trình, phân tích năng lực quá trình với các công cụ tần số, kiểm đồ.

Một công cụ kiểm soát quá trình quan trọng là kiểm đồ  được khảo sát chuyên sâu qua các chương 7, 8 và 9.

Chương 7: Kiểm đồ biến số giới thiệu các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng dạng biến số hay dưới dạng đo số học bao gồm kiểm đồ trung bình, kiểm đồ độ lệch chuẩn, kiểm đồ khoảng, kiểm đồ phương sai.

Chương 8: Kiểm đồ thuộc tính trình bày các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng không thể biểu đạt dưới dạng một đại lượng số học bao gồm kiểm đồ kiểm soát hư hỏng như kiểm đồ tỉ lệ hư hỏng- PCC, kiểm đồ số hư hỏng- DCC và kiểm đồ kiểm soát lỗi với kiểm đồ tổng số lỗi đơn vị- CCC và kiểm đồ trung bình số lỗi đơn vị- UCC.

Chương 9: Phân tích một số kiểm đồ kiểm soát quá trình chuyên sâu như kiểm đồ kiểm soát dịch chuyển nhỏ, kiểm đồ kiểm soát quá trình sản xuất ngắn hạn, kiểm đồ cải tiến, chấp nhận. Nguyên lý, đặc tuyến vận hành kiểm đồ được trình bày ở các chương này.

 

Dù đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức nhưng lần đầu tiên xuất bản nên chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót, tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và quý độc giả để sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản.

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook