GIÁO TRÌNH MÁY VÀ LẬP TRÌNH CNC- VŨ THI HẠNH

GIÁO TRÌNH MÁY VÀ LẬP TRÌNH CNC- VŨ THỊ HẠNH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH MÁY VÀ LẬP TRÌNH CNC

 

Hiện nay máy công cụ điều khiển theo chương trình số trong các công ty, nhà máy công nghiệp ngày càng phát triển, có vị trí quan trọng trong nền sản xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng sản xuất của nền kinh tế quốc dân.

 

Vì vậy, việc đào tạo kỹ thuật viên có kiến thức và làm chủ được máy công cụ điều khiển chương trình số là một nhu cầu cấp bách. Đề cập đến các kiến thức, giáo trình Máy và lập trình CNC được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học Máy và lập trình CNC đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

 

Giáo trình nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số và lập trình cơ bản. Bằng các kiến thức phù hợp với điều kiện giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp chuyên ngành: Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí, giáo trình chú trọng giới thiệu các đặc điểm cơ bản của một số máy đang được sử dụng ở các nhà máy như: Máy trung tâm gia công, Máy tiện CNC, máy cắt dây và phương pháp lập trình gia công cơ bản trên các máy đó.

 

Giáo trình biên soạn có 45 tiết gồm 4 chương:

Chương 1: Đại cương về máy công cụ điều khiển số;

Chương 2: Máy trung tâm gia công;

Chương 3: Máy tiện CNC;

Chương 4: Máy cắt dây.

 Cuối các chương đều có câu hỏi và bài tập củng cố nâng cao kiến thức.

 

 

 

GT MÁY VÀ LẬP TRÌNH CNC

 

 

II. MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

I. Đặc điểm của máy công cụ CNC

II. Cấu trúc của máy công cụ CNC

II. Các đặc trưng của máy CNC

IV. Lập trình trên máy CNC

V. Chương trình con và chu trình gia công

CHƯƠNG 2: MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG 

I. Công dụng và cấu tạo chung

II. Những đặc điểm cơ bản của máy

III. Lập trình gia công trên máy

IV. Trình tự gia công trên máy

CHƯƠNG 3: MÁY TIỆN CNC

I. Công dụng và cấu tạo chung

II. Những đặc điểm cơ bản của máy

III. Lập trình gia công trên máy

CHƯƠNG 4: MÁY CẮT DÂY

I. Công dụng và cấu tạo chung

II. Những đặc điểm cơ bản của máy

III. Lập trình gia công trên máy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook