GIÁO TRÌNH MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN- PGS. TS. NGUYỄN VIẾT TIẾP

GIÁO TRÌNH MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN- PGS. TS. NGUYỄN VIẾT TIẾP

 I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

 Giáo trình “ Máy tiện và gia công trên máy tiện” được biên soạn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Khi biên soạn giáo trình này, chúng tôi cũng đã kế thừa những kiến thức ở trong và ngoài nước và cập nhật nhiều kiến thức về công nghệ gia công trên máy tiện CNC nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới công nghệ ngày càng hiện đại.

 

 Nội dung của giáo trình bao gồm:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về gia công bằng tiện;

Chương 2: Các cơ cấu chuyển động của máy tiện;

Chương 3: Phân loại máy tiện;

Chương 4: Cấu tạo của máy tiện và các trang thiết bị công nghệ;

Chương 5: Một số loại máy tiện thông dụng;

Chương 6: Gia công trên máy tiện;

Chương 7: Máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC;

Chương 8: Biện pháp nâng cao năng xuất lao động khi gia công trên máy tiện;

Chương 9: Nguyên lý vận hành máy tiện;

Chương 10: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên máy tiện.

 Các nội dung trên được viết theo quan điểm mở và tùy theo đặc điểm đào tạo của từng trường mà có thể khai thác sâu ở chương này và quan tâm từng phần ở chương khác.

Nội dung của giáo trình có thể phục vụ cho việc đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp; hệ Công nhân kĩ thật cơ khí; hệ Cao đẳng kĩ thuật cũng như làm tài liệu tham khảo cho hệ đại học cơ khí chế tạo đối với môn học công nghệ chế tạo máy và phục vụ sản xuất.

 

GT MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

 

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIA CÔNG BẰNG TIỆN

1.1. Mục đích và nội dung của gia công bằng tiện

1.2. Phân loại chi tiết gia công trên máy tiện

1.3. Các chuyển động cơ bản khi gia công bằng tiện và các loại phôi khi tiện

1.4. Các yếu tố bộ phận và các góc cơ bản của dao tiện

1.5. Các loại dao tiện

1.6. Vật liệu làm dao

1.7. Sự mài mòn dao và cách mài dao

1.8. Chế độ cắt khi tiện

1.9. Tổ chức và sắp xếp chỗ làm việc của thợ tiện

CHƯƠNG 2: CÁC CƠ CẤU CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY TIỆN

2.1. Các dạng truyền động trong máy

2.2. Các bộ phận trong hộp tốc độ và hộp bước tiến

CHƯƠNG 3: PHÂN LOẠI MÁY TIỆN

3.1. Sự phát triển của nghành chế tạo máy công cụ

3.2. Phân loại và kí hiệu máy tiện

3.3. Các loại máy tiện đặc biệt

CHƯƠNG 4: CẤU TẠO CỦA MÁY TIỆN VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

4.1. Hình dạng chung bên ngoài của máy tiện và kích thước máy

4.2. Các bộ phận cơ bản của máy tiện

4.3. Các trang thiết bị công nghệ của máy tiện

4.4. Các dụng cụ đo và kiếm tra trong kỹ thuật tiện

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ LOẠI MÁY TIỆN THÔNG DỤNG

5.1. Máy tiện 1k62

5.2. Máy tiện T14L

CHƯƠNG 6: GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

6.1. Gia công mặt trụ ngoài

6.2. Cắt rãnh ngoài và cắt đứt

6.3. Gia công lỗ hình trụ

6.4. Gia công mắt côn

6.5. Gia công mặt ren

6.6. Gia công mặt định hình

CHƯƠNG 7: MÁY TIỆN ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH SỐ CNC

7.1. Khái niệm cơ bản về máy điều khiển chương trình số

7.2. Đặc trưng cơ bản của máy điều khiển chương trình số CNC

7.3. Khái quát về máy điều khiển chương trình số

7.4. Hệ trục tọa độ trên máy tiện CNC 189

7.5. Các bước thực hiện gia công trên máy tiện CNC

7.6. Các phương pháp lập trình

7.7. Giới thiệu phần mềm mô phỏng tiện CNC

7.8. Máy tiện điều khiển chương trình số T18- CNC

CHƯƠNG 8: BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

8.1. Khái niệm về năng suất lao động

8.2. Gia công bằng dao tiện khỏe và dao phay

8.3. Sử dụng dao nhiều lưỡi cắt

8.4. Dùng thiết bị gá thủy lực và khí nén

8.5. Phương pháp tiện đồng thời bằng nhiều dao

8.6. Dùng ổ dao sau

8.7. Phương pháp thay thế nhanh dụng cụ cắt

8.8. Dùng cữ quay

8.9. Cơ khí hóa trong sản xuất

8.10. Tự động hóa trong sản xuất

CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH MÁY TIỆN

9.1. Kiểm tra độ chính xác của máy

9.2. Cải tiến máy tiện

9.3. Hướng dẫn vận hành và bản thuyết minh của máy

9.4. Bôi trơn máy

9.5. Quy tắc cơ bản bảo dưỡng máy tiện

CHƯƠNG 10: KĨ THUẬT AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN MÁY TIỆN

10.1. Quy tắc chung về kĩ thuật an toàn trong khu vực nhà máy và trong xưởng

10.2. Quy tắc an toàn khi làm việc trên máy tiện

BÀI TẬP LỚN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook