GIÁO TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT

GIÁO TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT

 

Giáo trình Máy công cụ cắt gọt được biên soạn trên cơ sở ” Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí, chuyên nghiệp cắt gọt kim loại và sửa chữa” đã được Hội đồng thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 12/4/2002. Nội dung sách được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Giáo trình là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo, vì vậy người dạy và người học cần tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng hiệu quả hơn.

Mục đích môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và hệ thống trong các máy công cụ nhằm phục vụ cho đồ án công nghệ chế tạo máy, thực tập tay nghề và là cơ sở phát triển nâng cao nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực công và nông nghiệp. Máy công cụ cắt gọt kim loại là thiết bị chủ chốt trong các doanh nghiệp và phân xưởng có khí chế tạo ra các máy móc, khí cụ, dụng cụ và các sản phẩm khác dùng trong sản xuất và đời sống.

Cán bộ kỹ thuật và công nhân trong ngành khai thác và sửa chữa thiết bị có khí được đào tạo phải có kiến thức có bản, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất như sử dụng, sửa chữa , lắp ráp,… Với mục đích đó, tài liệu cung cấp những lý thuyết có bản nhất trong lĩnh vực máy công cụ cắt gọt.

máy công cụ cắt gọt

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1:
ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT

1. Chuyển động tạo hình

2. Sơ đồ truyền dẫn

3. Truyền động trong máy công cụ

4. Phân loại và ký hiệu các máy công cụ

CHƯƠNG 2: MÁY TIỆN

1. Công cụ và phân loại

2. Máy tiện ren vít vạn năng  T620

3. Máy tiện 16k20

4. Giới thiệu một số máy tiện khác

CHƯƠNG 3: MÁY KHOAN

1. Công dụng và phân loại

2. Máy khoan đứng 2135

3. Máy khoan cần 58

4. Giới thiệu một số loại máy khác

CHƯƠNG 4: MÁY PHAY

1. Công dụng và phân loại

2. Máy phay vạn năng nằm ngang

3. Các loại máy phay khác

CHƯƠNG 5:
MÁY BÀO, MÁY XỌC, MÁY CHUỐT

1. Công dụng và phân loại

2. Máy bào ngang

3. Máy bào ngang B36(736)

4. Giới thiệu một số máy khác

CHƯƠNG 6: MÁY MÀI

1. Công dụng và phân loại máy mài

2. Máy mài tròn ngoài

3. Giới thiệu một số máy mài khác

CHƯƠNG 7:
CƠ KHÍ HÓA VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Khái niệm về cơ khí hóa và tự động hóa

2. Một số thiết bị cơ khí hóa

3. Thiết bị chuyển đổi năng lượng thành cơ năng

4. Dây chuyền tự động và Robot công nghiệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook