Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện
Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

I. Giới thiệu Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện được biên soạn nhằm giúp cho học sinh hệ trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí trang bị những kiến thức chuyên môn tiện, giúp học sinh thực hành kỹ năng trên máy tốt hơn. Nội dung giáo trình chủ yếu đi sâu vào kiến thức cơ bản của chuyên môn tiện, nhằm giúp cho học sinh nắm bắt và hiểu biết kiến thức của chuyên môn tiện. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng tư duy để phát huy được tính công nghệ sử dụng những kiến thức chuyên môn ứng dụng vào thực hành tốt hơn cho nghề tiện nói riêng và trong ngành cắt gọt kim loại nói chung.

II. Mục lục

Chương 1. KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC

I. Khái niệm về tiện

II. Phân loại và ký hiệu máy tiện

III. Các bộ phận chính của máy tiện

IV. Các dụng cụ kèm theo

V. Nhiệm vụ môn học

Chương 2. DAO TIỆN

I. Khái niệm về dao tiện

II. Vật liệu làm dao tiện

III. Thông số hình  học của dao tiện

IV. Nhiệt luyện và mài dao tiện

V. Bảo quản và làm nguội dao khi tiện

Chương 3. CHẾ ĐỘ CẮT

I. Khái niệm về chế độ cắt khi tiện

II. Chọn chế độ cắt hợp lý

Chương 4. TIỆN MẶT TRỤ NGOÀI, MẶT ĐẦU, RÃNH VÀ CẮT ĐỨT

I. Khái niệm về mặt trụ ngoài

II. Phương pháp gá phôi để tiện mặt trụ ngoài

III. Các loại dao tiện mặt trụ ngoài và phương pháp gá dao

IV. Tiện trụ ngoài

V. Tiện mặt đầu

VI. Tiện mặt rãnh – cắt đứt

Chương 5. GIA CÔNG MẶT TRỤ TRONG

I. Khái niệm về mặt trụ trong

II. Khoan lỗ trên máy tiện

III. Tiện lỗ

IV. Khoét lỗ trên máy tiện

V. Doa lỗ trên máy tiện

Chương 6. TIỆN MẶT CÔN

I. Khái niệm về mặt côn

II. Các phương pháp tiện mặt côn

III. Các phương pháp kiểm tra mặt côn

IV. Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân và cách khắc phục

Chương 7. GIA CÔNG REN

I. Khái niệm và phân loại ren

II. Ký hiệu ren

III. Các phương pháp gia công ren

IV. Các phương pháp kiểm tra ren

V. Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân và cách khắc phục

Chương 8. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẮT GỌT KIM LOẠI

I. Quá trình tạo phôi

II. Các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình cắt gọt

III. Độ mòn và tuổi thọ của dao

IV. Các lực tác dụng vào dao trong quá trình cắt gọt

Chương phụ lục. GIA CÔNG BẰNG MÁY TIỆN ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH SỐ CNC

I. Công dụng cấu tạo chung (máy tiện HI-ECO10)

II. Những đặc điểm cơ bản của máy

III. Lập trình gia công trên máy

DOWNLOAD

 

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook