Giáo trình Cơ kỹ thuật

Giáo trình Cơ kỹ thuật

Giáo trình cơ kỹ thuật
       Giáo trình cơ kỹ thuật

I. Giới thiệu Giáo trình Cơ kỹ thuật

Giáo trình Cơ kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đang được giảng dạy tại các trường, kết hợp với định hướng mới cho các kỹ thuật viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa nhũng nội dung đang được giảng dạy tại các trường. Kết hợp với định hướng mới cho các kỹ thuật viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Được biên soạn cho ngành khai thác và sửa chữa các thiết bị cơ khí chủ yếu là ngành gia công cắt gọt kim loại và sửa chữa máy công cụ

II. Mục lục

Phần 1. CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI

A. TĨNH HỌC

Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC

I. Những khái niệm cơ bản

II. Các định luật tĩnh học

III. Liên kết và phản lực liên kết

IV. Các liên kết thường gặp

Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG

II. Ngẫu lực

III. Hệ lực phẳng bất kỳ

IV. Ma sát và bài toán cân bằng khi có ma sát

Chương 3. HỆ LỰC KHÔNG GIAN

I. Vectơ chính, vectơ momem chính của hệ lực không gian

II. Thu gọn hệ lực không gian

III. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian

B. ĐỘNG HỌC

Chương 4. ĐỘNG LỰC ĐIỂM

I. Các khái niệm cơ bản

II. Cá phương pháp xác định chuyển động của điểm

III. Khảo sát chuyển động theo phương pháp tự nhiên

IV. Khảo sát chuyển động theo phương pháp tọa độ

Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

I. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

III. Khảo sát chuyển động

IV, Chuyển động của điểm thuộc vật quay quanh một trục cố định

Chương 6. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN

I. Khái niệm chung

II. Khảo sát chuyển động song phẳng

III. Khảo sát chuyển động bằng phương pháp quay tâm tức thời

Chương 7. CHUYỂN ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA VẬT RẮN

I. Khái niệm

II. Khảo sát chuyển động tổng hợp của điểm

III. Khái niệm về chuyển động tổng hợp của vật rắn

IV. Hợp hai chuyển động quay cùng chiều có hai trục song song

V. Hai chuyển động quay ngược chiều

VI. Hợp hai chuyển động quay có trục giao nhau

Phần II. CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

Chương 8. NHỮNG KHÁI NIỆM

I. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học

II. Khái niệm về thanh

III. Nội lực – ứng suất

IV. Các thành phần nội lực và ứng suất trên mặt cắt ngang

V. Quan hệ giữa nội lực và ứng suất trên mặt cắt ngang

VI. Biến dạng

VII. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu

Chương 9. KÉO VÀ NÉN ĐÚNG TÂM

I. Định nghĩa

II. Biểu đồ nội lực

III. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

IV. Biến dạng, tính độ giãn dài của thanh

V. Điều kiện bền

VI. Ví dụ – bài tập

Chương 10. CẮT – DẬP

I. Cắt

II. Dập

III. Bài tập áp dụng

Chương 11. XOẮN THUẦN TÚY CỦA THANH THẲNG

I. Định nghĩa

II. Momem xoắn – biểu đồ momem xoắn

III. Thiết lập công thức ứng suất tiếp mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần túy

IV. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn

V. Điều kiện bền của điều kiện cứng

VI. Khái niệm về mặt cắt ngang hợp lý

VII. Bài tập áp dụng

Chương 12. UỐN THẲNG CỦA THANH THẲNG

I. Định nghĩa và phân loại

II. Nội lực và biểu đồ nội lực

III. Dầm chịu uốn thuần túy phẳng

IV. Uốn ngang phẳng

Chương 13. THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP

I. Thanh uốn xiên

II. Uốn và kéo – nén đồng thời

III. Kéo nén lệch tâm

IV. Xoắn và uốn đồng thời

V. Thanh chịu lực tổng quát

Phần III. NGUYÊN LÝ MÁY

Chương 14. CẤU TRÚC CƠ CẤU

I. Khái niệm và định nghĩa

Chương 15. CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

I. Khái niệm chung

II. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

III. Các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp thông dụng

Chương 16. CÂN BẰNG MÁY VÀ MA SÁT TRONG CÁC KHỚP ĐỘNG

I. Cân bằng máy

II. Ma sát trong các khớp trượt

Chương 17. CƠ CẤU BÁNH RĂNG

I. Khái niệm

II. Cơ cấu bánh răng phẳng

III. Cơ cấu bánh răng không gian

IV. Hệ bánh răng

Chương 18. CƠ CẤU CAM, CƠ CẤU ĐAI VÀ CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĐẶC BIỆT

I. Cơ cấu cam

II. Cơ cấu đai

III. Truyền động đai

IV. Một số cơ cấu đặc biệt

DOWNLOAD

 

4.5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook