GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT- KS. NGHIÊM THỊ PHƯƠNG

GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT- KS. NGHIÊM THỊ PHƯƠNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng, những năm gần đây có rất nhiều ngành học mới ra đời. Việc tổ chức biên soạn các giáo trình phục vụ cho các ngành học này là rất cần thiết. Được sự quan tâm và đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể giáo viên Trường trung học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn giáo trình của các môn học dành cho học sinh ngành học ” Khai thác và sửa chữa thiết bị cơ khí”.

GT ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

 

II. MỤC LỤC

 

Khi biên soạn giáo trình ” Đo lường kỹ thuật” chúng tôi xác định đây là tài liệu học tập cho học sinh của các trường trung học chuyên nghiệp. Nội dung của giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung ở các trường và kết hợp với yêu cầu mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giáo trình gồm 7 chương và được chia làm 2  phần:

Phần 1: Dùng sai lắp ghép( 5 chương).

Phần 2: Đo lường kỹ thuật( 2 chương).

 

Trong giáo trình này phần lý thuyết môn học được sắp xếp theo một trình tự logic, các kiến thức cơ bản được cô đọng. Trong đó một số nội dung được trình bày tỉ mỉ nhằm giúp cho học sinh thiết kế đồ án môn học chi tiết máy và đồ án tốt nghiệp thuận lợi hơn. Sau mỗi nội dung lý thuyết đều có các bài tập kèm theo để nâng cao tính thực hành cho môn học.

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook