GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT- PHÙNG VĂN HỒNG, NGUYỄN ĐỨC LỢI

GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT- PHÙNG VĂN HỒNG, NGUYỄN ĐỨC LỢI

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT

 Hiện nay, nhu cầu giáo trình dạy nghề để phục vụ cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trên phạm vi toàn quốc ngày một tăng, đặc biệt là những giáo trình đảm bảo tính khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với điều kiện thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. Trước nhu cầu đó, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội tổ chức xây dựng” Tủ sách dạy nghề” nhằm biên soạn, tập hợp và chọn lọc các giáo trình tiên tiến đang được giảng dạy tại một số trường có bề dày truyền thống thuộc các ngành nghề khác nhau để xuất bản.

 

Giáo trình cơ kỹ thuật được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu với những nội dung cơ bản phù hợp với công việc giảng dạy và học tập trong các trường  Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Nội dung giáo trình gồm các phần cơ bản sau:

             Phần 1.    Cơ học lý thuyết.

             Phần 2.    Sức bề vật liệu.

             Phần 3.    Chi tiết máy.

 

Trong quá trình biên soạn giáo trình, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong được sự góp ý kiến xây dựng của các nhà chuyên môn, các đồng nghiệp và bạn đọc để cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

 

GT CƠ KĨ THUẬT X

 

II. MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1: CƠ HỌC LÝ THUYẾT
TĨNH HỌC
CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC

 

1.1. Những khái niệm có bản

1.2. Các tiên đề tĩnh học

1.3. Liên kết và phản lực liên kết

 

CHƯƠNG 2: HỆ LỰC PHẲNG ĐỒNG QUY

2.1. Định nghĩa

2.2. Hợp hai lực đồng quy

2.3. Hợp lực của hệ lực phẳng đồng quy

2.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy

 

CHƯƠNG 3: MÔ MEN CỦA LỰC ĐỐI VỚI MỘT ĐIỂM- NGẪU LỰC

 

3.1. Mô men của một lực đối với một điểm

3.2. Ngẫu lực

3.3. Thu hệ lực phẳng- điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

CHƯƠNG 4: TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN- TÍNH ỔN ĐỊNH CÂN BẰNG

 

4.1. Trọng tâm

4.2. Tính cân bằng ổn định

CHƯƠNG 5: MA SÁT

 

5.1. Ma sát trượt

5.2. Ma sát lăn

 

ĐỘNG HỌC
CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

 

6.1. Khái niệm

6.2. Các chuyển động quay cơ bản

 

ĐỘNG LỰC HỌC
CHƯƠNG 7: CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

 

7.1. Các định luật cơ bản của động lực học

7.2. Công

7.3. Công suất và hiệu suất

7.4. Động năng, thế năng và định luật bảo toàn cơ năng

 

CHƯƠNG 8: ĐỘNG LƯỢNG- VA CHẠM

 

8.1. Động lượng

8.2. Va chạm

 

PHẦN 2: SỨC BỀN VẬT LIỆU
CHƯƠNG 9: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU

 

9.1. Nhiệm vụ và đối tượng của sức bền vật liệu

9.2. Một số giả thuyết cơ bản về sức bền vật liệu

9.3. Ngoại lực, nội lực và ứng suất

9.4. Ứng suất cho phép- hệ số an toàn

 

CHƯƠNG 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHỊU LỰC CƠ BẢN CỦA THANH

 

10.1. Thanh chịu kéo- nén đúng tâm

10.2. Cắt

10.3. Dập

10.4. Xoắn

10.5. Uốn phẳng

 

PHẦN 3: CHI TIẾT MÁY
CHƯƠNG 11: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY VÀ CƠ CẤU

 

11.1. Những khái niệm cơ bản

11.2. Lược đồ động và sơ đồ động

 

CHƯƠNG 12: CÁC MỐI GHÉP CƠ BẢN

 

12.1. Ghép bằng đinh tán

12.2. Ghép bằng hàn

12.3. Ghép bằng ren

12.4. Ghép bằng then

 

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY

 

A. Cơ cấu truyền động ăn khớp

13.1. Cơ cấu bánh răng

13.2. Cơ cấu xích

13.3. Cơ cấu bánh vít- trục vít

 

B. Cơ cấu truyền động ma sát

13.4. Cơ cấu đai truyền

 

CHƯƠNG 14: CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

 

14.1. Cơ cấu bánh răng- thanh răng

14.2. Cơ cấu tay quay- con trượt

14.3. Cơ cấu vít- đai ốc

14.4. Cơ cấu cam- cần đẩy

14.5. Cơ cấu cu lít

14.6. Cơ cấu bánh răng cóc

14.7. Cơ cấu Man to

 

 

 

Link Tham Khảo Sách

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook