GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

 

Giáo trình “Cơ sở thiết kế máy”  được biên soạn theo chương trình khung trung học chuyên nghiệp ngành” Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí” , chuyên ngành cắt gọt kim loại; đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thẩm định và nghiệm thu.

 

Các tác giả biên soạn đã cố gắng cập nhật kiến thức mới, các số liệu, các thông số theo đúng tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất, các công ty hiện có sản phẩm trên thị trường Việt Nam và khu vực, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

 

Nội dung giáo trình được biên soạn cố gắng phù hợp với bậc học trung học chuyên nghiệp, không đi sâu vào nguồn gốc, nguyên nhân và chứng minh các công thức. Chú trọng phần thực hành tính toán, lựa chọn vật liệu, kết cấu và các giải pháp công nghệ.

 

 

cơ sở thiết kế

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
BÀI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

I. Tải trọng và ứng suất

1. Tải trọng

2. Ứng suất

II. Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy

1. Độ bền

2. Độ bền mòn

3. Độ cứng

4. Độ chịu nhiệt

5. Độ ổn định dao động

III. Độ bền mỏi của chi tiết máy

1. Hiện tượng phá hủy do mỏi, đường cong mỏi

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi

3. Các biện pháp nâng cao độ bền mỏi

IV. Những vấn đề chung về tính toán thiết kế chi tiết máy

1. Đặc điểm tính toán thiết kế chi tiết máy

2. Chọn vật liệu

3. Xác định ứng suất cho phép

4. Vấn đề tiêu chuẩn hóa

5. Chọn dung sai, lắp ghép và nhám bề mặt cho chi tiết máy

6. Tính công nghệ của máy và chi tiết máy

7. Trình tự thiết kế máy

CHƯƠNG 2. CÁC CHI TIẾT MÁY GHÉP

I. Khái niệm chung về các chi tiết ghép nối

1. Định nghĩa

2. Phân loại mối ghép

II. Ghép bằng độ dôi

1. Khái niệm chung

2. Tính mối ghép bằng độ dôi

3. Ví dụ tính toán

III. Ghép bằng hàn

1. Khái niệm chung

2. Kết cấu mối hàn và cách tính độ bền

IV. Ghép bằng then, then hoa

1. Ghép bằng then

2. Ghép bằng then hoa

V. Ghép bằng ren

1. Khái niệm chung

2. Ren

3. Các chi tiết máy dùng trong mối ghép ren

4. Vật liệu

5. Tính mối ghép ren

CHƯƠNG 3. TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

I. Khái niệm chung về bộ truyền động cơ khí

1. Khái niệm

2. Nhiệm vụ và mục đích của bộ truyền

3. Phân loại bộ truyền

4. Các thông số đặc trưng cơ bản

II. Truyền động đai

1. Khái niệm chung

2. Các thông số hình học của bộ truyền đai

3. Cơ sở tính toán thiết kế truyền động đai

4. Tính bộ truyền đai

5. Trình tự thiết kế

III. Truyền động bánh ma sát

1. Khái niệm chung

2. Cơ học truyền động bánh ma sát

3. Tính độ bền

4. Vật liệu và ứng suất cho phép

IV. Bộ truyền động bánh răng

1. Khái niệm chung

2. Tải trọng trong bộ truyền bánh răng

3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền bánh răng

4. Tính toán độ bền bộ truyền bánh răng trụ

5. Tính độ bền bánh răng trụ răng nghiêng hoặc chữ V

6. Truyền động bánh răng côn

7. Vật liệu- nhiệt luyện bánh răng và ứng suất cho phép

8. Bài tập

V. Truyền động trục vít

1. Khái niệm chung

2. Cơ học truyền động trục vít

3. Tính độ bền bộ truyền trục vít

4. Vật liệu và ứng suất cho phép

5. Tính toán nhiệt, làm nguội và bôi trơn

6. Bài tập

VI. Truyền động vít- đai ốc

1. Khái niệm chung

2. Tính truyền động vít- đai ốc

VII. Truyền động xích

1. Khái niệm chung

2. Vật liệu làm xích  và đĩa xích

3. Cơ học truyền động xích

4. Tính truyền động xích

CHƯƠNG 4. LIÊN KẾT TRONG MÁY

I. Trục

1. Khái niệm

2. Các dạng hỏng và vật liệu trục

3. Tính độ bền trục

II. Ổ trục 

1. Khái niệm chung

2. Ổ trượt

3. Ổ lăn

4. Nối trục

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook