GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT- GS. TS. ĐỖ SANH

GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT- GS. TS. ĐỖ SANH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT

 

Giáo trình Cơ kỹ thuật được biên soạn theo đề cương do Vụ THCN- DN, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ.

 

Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người đọc cần tham khảo thêm các các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

 

Khi biên soạn, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao.

 

 

gt cơ kỹ thuật

II. MỤC LỤC 

 

 

Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần:

 

Phần một: do GS.TS.Đỗ Sanh thực hiện- gồm 11 chương từ chương 1 đến chương 11 bao gồm các nội dung thuộc lĩnh vực Cơ học vật rắn- Cơ học lý thuyết.

 

Phần hai: do PGS.TS. Nguyễn Văn Lượng thực hiện- gồm 4 chương từ chương 12 đến chương 15 bao gồm các nội dung thuộc lĩnh vực Sức bền vật liệu.

 

Phần ba: do TS. Phan Hữu Phúc thực hiện- gồm 13 chương từ chương 16 đến chương 28 bao gồm các nội dung thuộc lĩnh vực Chi tiết máy.

 

Trong quá trình sử dụng, tuỳ theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương. Trong giáo trình, chúng tôi không thể đề ra nội dung thực tập của từng chương vì trang thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất.

 

Vì vậy, căn cứ vào trang thiết bị  đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể- Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lí thuyết của mỗi môn.

 

 

 

Link Tham Khảo Sách

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook